Ćmielów - trasa 730

Zabudowa Ćmielowa, Tadeusz Walkowicz

Wybrałem się spacerkiem do Ćmielowa.

Ćmielów - miasto w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim. W Ćmielowie funkcjonują obecnie dwie fabryki porcelany. Jedne z najstarszych fabryk porcelany w Polsce z tradycjami sięgającymi 1790 roku. Pierwsze historyczne wzmianki o Ćmielowie pochodzą z XIV wieku. Koniec XV wieku to początek świetności wsi a następnie miasta Ćmielów, które stało się własnością rodu Szydłowieckich. Po śmieci Jakuba Szydłowieckiego w 1509 roku, Ćmielów przeszedł chwilowo w ręce przyrodniego brata Jakuba - Mikołaja a następnie Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego koronnego właściciela pobliskiego Opatowa. To właśnie za rządów tego człowieka Ćmielów stał się prężnym miastem ze piękną rezydencją magnacką na europejskim poziomie powstałą z rozbudowania miejscowego zamku w latach 1519-1531. Po śmierci kanclerza, która nastąpiła w 1532 roku, dobra ćmielowskie odziedziczyła jego żona, Zofia z Targowiska, a po niej jej wnukowie. W wyniku podziałów majątkowych, spory rodzinne o miasto, zamek i inne włości między Tarnowskimi, Radziwiłłami a później Zborowskimi trwały kilkadziesiąt lat i dziś trudno precyzyjnie ustalić jak przebiegało dziedziczenie. Sytuacja własnościowa ustabilizowała się dopiero w 1606 roku, kiedy dobrami ćmielowskie przeszły w ręce Janusza Ostrogskiego. Kres świetności Ćmielowa położył Potop szwedzki w czasie którego miejscowy zamek był przez jakiś czas rezydencją księcia siedmiogrodzkiego. Po powstaniu, w 1869 roku Ćmielów utracił prawa miejskie. W 1915 miasteczko zostało połączone linią kolejową z Ostrowcem Świętokrzyskim i Sandomierzem. W czasie okupacji niemieckiej istniało tutaj getto w którym przetrzymywanych było około 2 tysięcy Żydów. W 1962 roku Ćmielów odzyskał prawa miejskie.

Park, Tadeusz Walkowicz
Park, Tadeusz Walkowicz

Zabytki:

- Ruiny zamku nad Kamienną,

Pomnik Bojowników o Niepodległość, Tadeusz Walkowicz
Pomnik Bojowników o Niepodległość, Tadeusz Walkowicz

- Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wybudowany na początku XIV wieku w stylu późnogotyckim, przebudowany w XVIII wieku w stylu barokowym, wyposażenie barokowe i rokokowe,

- Figura świętego Floriana z 1704 roku na rynku,

Zabudowa Ćmielowa, Tadeusz Walkowicz
Zabudowa Ćmielowa, Tadeusz Walkowicz
Kamienne figury, Tadeusz Walkowicz

- Kapliczka przy ulicy Zamkowej z połowy XIX wieku,

- Kaplica cmentarna Długoszewskich znajdująca się na cmentarzu,

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Tadeusz Walkowicz
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Tadeusz Walkowicz

- Pomnik Bojowników o Niepodległość w formie kolumny znajduje się na ćmielowskim rynku.

Wnętrze kościoła, Tadeusz Walkowicz
Sufit, Tadeusz Walkowicz
Wnętrze kościoła, Tadeusz Walkowicz
Organy, Tadeusz Walkowicz
Wnętrze kościoła, Tadeusz Walkowicz
Kamienne figury, Tadeusz Walkowicz
Komentarze 2
2013-05-30
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Tadeusz Walkowicz
09 czerwiec 2013 07:18

Ćmielów znany jest z produkcji porcelany. Znajduje się tu także Żywe Muzeum Porcelany, gdzie można samemu wyprodukowć coś z porcelany. Ćmielów znajduje się 13 km od Ostrowca Świętokrzyskiego, w kierunku na Sandomierz. Polecam

Roman Świątkowski
08 czerwiec 2013 08:45

Fajnie. Nie znam tego miejsca.

Zwiedzone atrakcje

Ćmielów

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2024