Pogoria I, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I, Tadeusz Walkowicz

Zbiorniki Pogoria - trasa 718

Komentarze 0
2013-05-01

Przyjechałem do Dąbrowy Górniczej, aby zobaczyć zbiorniki – Pogoria. Zaczynam od Zbiornika I. Dużo ośrodków wczasowych nowych i z PRL.

Zbiornik Pogoria I. Linia brzegowa ma długość 4 km. Jezioro poeksploatacyjne ma pojemność ok. 3,6 mln m3, przy czym głębokość średnia wynosi 4,8 m, a maksymalna 7,8 m. Zbiornik spełnia funkcje przyrodnicze i krajobrazowe, wraz z otoczeniem służy również ochronie przyrody. Pierwszy użytek ekologiczny utworzono w lipcu 1993 roku pod nazwą Pogoria I - ochroną został objęty obszar rozciągający się w południowo-wschodnim sektorze jeziora - jest to pas przybrzeżny o długości około 150 m i szerokości około 80 m porośnięty szuwarem trzcinowym o dogodnych warunkach do życia i rozmnażania się wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, a także pełni funkcję tarliska dla ryb, drugi natomiast to Młaki nad Pogorią I jako niezatopiony fragment dawnego poziomu eksploatacyjnego - utworzony w maju 1996 r. dla zachowania rzadkich siedlisk torfowiskowych z unikatową w kraju roślinnością młak i mszystych moczarów. Zaplecze w postaci bazy noclegowej i gastronomicznej a także towarzyszącej, decyduje o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym zbiornika. Jest miejscem uprawiania wędkarstwa i żeglarstwa, a także nadwodnego wypoczynku na bazie kąpielisk przy licznych ośrodkach wypoczynkowych lub urządzonych kąpielisk miejskich.

Pogoria I, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I, Tadeusz Walkowicz

Mimo złej pogody nad zbiornikiem I zawody wędkarskie. Idąc do Zbiornika II, mijam biegaczy z psami.

Zbiornik Pogoria II. Pogoria utworzony w latach 1976-1978 po przystosowaniu i napełnieniu wodą niezasypanej części piaskowni Gołonóg II. Linia brzegowa ma długość 2 km. Jezioro poeksploatacyjne ma pojemność ok. 0,5 mln m3, przy czym głębokość średnia wynosi 1,9 m, a maksymalna 2,6 m. Zbiornik spełnia ważne funkcje przyrodnicze i krajobrazowe, wraz z otoczeniem służy również ochronie przyrody. Znaczenie społeczno-gospodarcze zbiornika i jego otoczenia sprowadza się do możliwości uprawiania spacerów rekreacyjnych i dydaktycznych, wędkarstwa oraz sportów rowerowych na obrzeżach zbiornika, przy czym w obrębie całego akwenu obowiązują liczne zakazy.

Pogoria I, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I, Tadeusz Walkowicz

Teraz inne zawody – biegi i jazda terenowa na rowerach.

Zbiornik Pogoria III. Linia brzegowa ma długość 6 km. Jezioro poeksploatacyjne ma pojemność 12 mln m3, przy czym głębokość średnia wynosi 5,8 m, a maksymalna ok. 16 m. Zbiornik spełnia funkcje przyrodnicze i krajobrazowe mimo statusu rezerwowego źródła wody do celów przemysłowych. Posiada słabo rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną, a także towarzyszącą, co nie przeszkadza pełnić funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Jest miejscem uprawiania wędkarstwa, żeglarstwa, sportów wodnych i nurkowania. W obrębie zbiornika objętego tzw. strefą ciszy zorganizowano kąpieliska, trasy rowerowe, szlaki spacerowe z możliwością uprawiania sportów.

Samotny na wodzie, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I, Tadeusz Walkowicz

Zaglądam na Zbiornik IV.

Zbiornik Kuźnica Warężyńska. Zbiornik nieoficjalnie bywa nazywany zbiornikiem Pogoria IV. Linia brzegowa ma długość ok. 13 km przy czym głębokość maksymalna wynosi do 23 m. Zbiornik jest zasilany wodami Czarnej Przemszy od północnej strony czaszy i do tej samej rzeki kierowane są wody odpływające z tego zbiornika przez urządzenia zrzutowo-upustowe zlokalizowane na południowo-zachodnim brzegu. Istnieje również możliwość upustu wód ze zbiornika do położonego w sąsiedniej zlewni zbiornika Pogoria III przez łącznik o charakterze grawitacyjnym. Oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego zbiornik spełnia ważne zadania przeciwpowodziowe. Jest także przeznaczony do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych, chociaż na razie nie posiada bazy noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej (poza urządzeniami turystycznymi w postaci szlaków spacerowych i traktów rowerowych). Jest miejscem uprawiania wędkarstwa i nadwodnego wypoczynku na bazie nieformalnych kąpielisk i spontanicznie organizowanych miejsc plażowania.

Pogoria I plaża, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I plaża, Tadeusz Walkowicz

Wracam do Zbiornika III. Przy Karczmie Orle Gniazdo zawody dla chętnych.

Pogoria I - Rybaczówka, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Rybaczówka, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Rybaczówka, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Rybaczówka, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Catamaran, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Catamaran, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Catamaran, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Shuma, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Shuma, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Shuma, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Shuma, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I - Shuma przystań, Tadeusz Walkowicz
Pogoria I , Tadeusz Walkowicz
Pogoria I , Tadeusz Walkowicz
Pogoria IV - śluza, Tadeusz Walkowicz
Pogoria IV, Tadeusz Walkowicz
Pogoria IV, Tadeusz Walkowicz
Pogoria IV, Tadeusz Walkowicz
Pogoria III, Tadeusz Walkowicz
Pogoria III, Tadeusz Walkowicz
Pogoria III, Tadeusz Walkowicz
Pogoria III - pokazy, Tadeusz Walkowicz
Pogoria III - pokazy, Tadeusz Walkowicz
Pogoria III, Tadeusz Walkowicz
Karczma Orle Gniazdo, Tadeusz Walkowicz
Karczma Orle Gniazdo, Tadeusz Walkowicz
Karczma Orle Gniazdo, Tadeusz Walkowicz
Karczma Orle Gniazdo, Tadeusz Walkowicz

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023