Twierdza Kłodzka, Tadeusz Walkowicz
Twierdza Kłodzka, Tadeusz Walkowicz

Kłodzko i okolice

Komentarze 0
2008-11-08

Kłodzko – Góra Kłodzka – Przełęcz Kłodzka - Kłodzko.

Z Kłodzka żółtym szlakiem idę na szczyt Kłodzkiej Góry – 765m – najwyższy szczyt Gór Bardzkich. Na jego środku stoi kamień, drzewo i napis Kłodzka Góra.

Wejście, Tadeusz Walkowicz
Wejście, Tadeusz Walkowicz

Góry Bardzkie to jedno z najmniej znanych i najrzadziej odwiedzanych pasm górskich w Sudetach. Leżąca mniej więcej pośrodku pasma miejscowość Bardo, mimo że posiada wysokiej klasy zabytki, traktowana jest co najwyżej jako brama do Ziemi Kłodzkiej. O słabym zagospodarowaniu Gór Bardzkich świadczy również fakt, że przez całe pasmo prowadzi zaledwie jeden szlak turystyczny, a kilka innych jedynie zahacza o nie. W ostatnich latach pojawiły się szlaki rowerowe znakowane przez lokalne społeczności. Tak czy inaczej, na pewno warto poznać zabytki, przyrodę i osobliwości tego zakątka Sudetów. Trudno było znaleźć znak lub tablicę oznaczający szczyt – Kłodzka Góra.

Potem niebieskim szlakiem do Przełęczy Kłodzkiej i drogą do Kłodzka.

Widoki z twierdzy, Tadeusz Walkowicz
Widoki z twierdzy, Tadeusz Walkowicz

Tysiącletnie miasto w centrum Kotliny Kłodzkiej, należy do najładniejszych i najatrakcyjniejszych ośrodków w pol­skich Sudetach. W XIV w. Kłodzko rozkwitło, wytyczono nowy rynek, wzniesiono szereg budowla i mury obronne. W klasztorze Kanoników Regularnych w 1399 r. powstał słynny Psałterz Floriański, wykonany dla królowej Jadwigi. Podczas wojen husyckich gród nie został zdobyty, jednak mocno podupadł w wyni­ku pożarów, epidemii i powodzi. Do początków XVII w. w gospodarce regionu dominowały branże charakterystycz­ne dla Sudetów: górnictwo kruszcowe, hutnictwo szkła i żelaza, a później także gór­nictwo węglowe, tkactwo, leśnictwo, Kłodzko bogaciło się na handlu i rzemiośle, w okolicach pojawiły się zaczątki uzdrowisk. Zastój trwał do połowy XIX w. Od 1874 r. miasto zyskało połączenie kolejowe z Wroc­ławiem i zaczęło się ponownie rozwijać, bazując zarówno na nowych fabrykach, jak i tu­rystycznych atrakcjach okolic. Pod koniec lat 50. XX w, Kłodzko stanęło wobec wielkiego problemu - w wyniku osiadania piwnic miejskich śródmieście zaczęło się zapadać. Prowadzone etapami gór­nicze roboty ratunkowe zapobiegły katastrofie, przy okazji wzbogacając miasto o pod­ziemną trasę turystyczną. Kolejnym wielkim wstrząsem była powódź w 1997 r., której skutki widać do dziś.

Twierdza Kłodzka. Masywna twierdza góruje nad rynkiem i wyjściem z podziemi trasy. Obok srebrnogórskiego bastionu jest uważany za najcenniejszy zabytek sztuki fortyfi­kacyjnej w Polsce. Do zwiedzania udostępniono tylko fragment bastionu: labirynt, czyli kilometrowy odcinek ciasnych chod­ników minerskich, trzy dziedzińce i taras widokowy. Urządzono tu ścianę wspinaczkową, dwie kawiarenki i taras widokowy, z któ­rego roztacza się piękna panorama pasm górskich otaczających Kotlinę Kłodzką. Założenie obronne rozbudowywano przez setki lat. Gotycki zamek na miejscu prastarego grodu wzniesiono w XIII i XIV w. W pierwszych latach wojny trzydziestoletniej twierdzę otoczono szańcami i wkomponowano w Dzieło Koronowe, składające się z trzech bastionów i łączących je kurtyn. Po zdobyciu fortecy przez Austriaków wysadzono w powietrze część zamku, a po 1640 r. wzmocniono kompleks obronny i wzniesiono nowe bastiony. Gdy wiosną 1742 r. zamek zajęli Prusacy, fortecę przebudowano, a na drugim brzegu Nysy powstał fort posiłkowy na Owczej Górze. Obecnie jest on częściowo w ruinie - do zwiedzania nadają się tylko dziedzińce, fosa i część pomieszczeń. Fort Owczej Górze ma jednak tę przewagę nad twierdzą, że nikt go nie pilnuje i jego zwiedzanie ma w sobie coś z tajemnic przeszłości. W połowie XIX w. twierdzę przekształcono w areszt dla więźniów politycznych. Obecnie w części budowli mieści się muzeum,. a niektóre lochy użytkują prywatne firmy.

Widoki z twierdzy, Tadeusz Walkowicz
Widoki z twierdzy, Tadeusz Walkowicz
Widoki z twierdzy, Tadeusz Walkowicz
Ja i Twierdza, Tadeusz Walkowicz
Symboliczny pomnik jeńców wojennych, Tadeusz Walkowicz
Jestem na szczycie Kłodzkiej Góry, Tadeusz Walkowicz
Ludmiła, Tadeusz Walkowicz
Tablica poświęcona pamięci więźniów, Tadeusz Walkowicz
Dom Pomocy Społecznej w Kłodzku, Tadeusz Walkowicz
Wejście na Twierdzę Kłodzką, Tadeusz Walkowicz
Dom Pomocy Społecznej w Kłodzku, Tadeusz Walkowicz
, Tadeusz Walkowicz
Most na Nysie Kłodzkiej, Tadeusz Walkowicz
Kłodzko, Tadeusz Walkowicz
Kłodzko, Tadeusz Walkowicz
Kłodzko, Tadeusz Walkowicz
Twierdza Kłodzka, Tadeusz Walkowicz

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023