, Tadeusz Walkowicz
, Tadeusz Walkowicz

Trójstyk

Komentarze 0
2012-07-07

Dzień 2. Godzina 6.30. Zwardoń – szlak do granicy do Trójstyku, potem przez Jaworzynkę, Istebną do Koniakowa. Po obiedzie w karczmie Ochodzita i przez górę Ochodzita do Zwardonia.

Trójstyk. W południowej części wsi Jaworzynka, na Trzycatku, znajduje się trójstyk granic Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Do chwili przystąpienia tychże państw do układu z Schengen istniało w tym miejscu potrójne przejście graniczne: Jaworzynka-Hrčava-Černe. Na trójstyku znajdują się trzy jednakowe trójgraniaste grafitowe obeliski, po każdej ze stron. W 2007r. od strony polskiej do trójstyku doprawadzono drogę i chodnik a nad potokiem powstał drewniany mostek między Polską a Słowacją.

Muzeum na Grapie, Tadeusz Walkowicz
Muzeum na Grapie, Tadeusz Walkowicz

Herczawa - wieś gminna w Czechach w powiecie Frýdek-Místek nieopodal trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji na wysokości 594 m n.p.m. We wsi znajduje się urząd gminy, samodzielna poczta, szkoła podstawowa oraz kościół katolicki pw. Świętych Cyryla i Metodego. Pierwsza wzmianka o Herczawie wiąże się z ekspansją turecką w Europie w XVII w. Wtedy to, w ramach akcji umacniania południowych granic Księstwa Cieszyńskiego, w 1645 r. został wybudowany tzw. Mały Szaniec na wzgórzu Wały (606 m n.p.m., na południe od Jaworzynki Trzycatka, obecnie na terenie Słowacji). Ponieważ teren ten zawsze leżał w strefie nadgranicznej, książęta cieszyńscy długo nie zezwalali na osiedlanie się tu ludności. W ciągu kilku następnych lat pozwolono osiedlić się tu kolejnym poddanym zaznaczając, "...że ci otrzymujący działy mają bronić granicy przeciw Węgrom i w lasach pańskich nie czynić żadnej szkody, pod groźbą odebrania im gruntów i wypędzenia ich stamtąd...". W lesie kilkaset metrów przed wsią znajduje się kaplica – „Grota z Lourdes”, zwana również "U Panenky". Ma formę kamiennego, leśnego ołtarza z figurą NMP z Lourdes. Zbudowana została w 1937 r. z nadwyżek kamienia, pozostałych po budowie miejscowego kościoła. Woda cieknąca w „grocie”, doprowadzona ze źródła, znajdującego się na stoku powyżej ołtarza, ma mieć właściwości lecznicze.

Wieś Jaworzynka położona jest w Beskidzie Śląskim w dolinach potoków zlewiska Morza Czarnego - Krężelki i Czadeczki. Od północy z Istebną, a od północnego wschodu z Koniakowem. Na wschodzie i południowym wschodzie poprzez sąsiedztwo z wioskami Skalité i Čierne graniczy ze Słowacją. Na zachodzie zaś poprzez sąsiedztwo z miejscowościami Hrčava i Bukovec graniczy z Republiką Czeską.

Trójstyk - Słowacja, Czechy i Polska, Tadeusz Walkowicz
Trójstyk - Słowacja, Czechy i Polska, Tadeusz Walkowicz

Istebna - wieś gminna w powiecie cieszyńskim. Miejscowość turystyczna położona w Beskidzie Śląskim w pobliżu granicy z Republiką Czeską i Słowacką na zboczach Złotego Gronia. Krajobraz miejscowości to głównie tereny górzyste z zalesieniami. Przez miejscowość przepływa rzeka Olza. Wraz z Jaworzynką i Koniakowem tworzy tzw. Beskidzką Trójwieś. Obecnie jedynie niewielka część ludności utrzymuje się z rolnictwa. Większość żyje z pracy w usługach, obsłudze ruchu turystycznego lub z pracy w sąsiednich miastach: Wiśle, Ustroniu lub Skoczowie. Część mieszkańców nadal pracuje w kopalniach węgla kamiennego w rejonie Jastrzębia-Zdroju. Wieś jest ważnym ośrodkiem sportowym, szczególnie dzięki rozbudowanym trasom biegowym na przełęczy Kubalonka oraz kompleksowi narciarskiemu Zagroń Istebna. Pierwszą osadą na terenie Istebnej były Jasnowice, powstały one najprawdopodobniej w połowie XVI. Pod koniec tego też wieku na stokach południowych Złotego Gronia pojawili się osadnicy, tworząc podstawy pod rozwój nowej wsi Istebnej.

Koniaków - wieś sołecka w powiecie cieszyńskim w gminie Istebna. Tworzy wraz z Jaworzynką i Istebną tzw. Beskidzką Trójwieś. Jest najwyżej położoną wsią w Beskidzie Śląskim, leży na południowy zachód od Żywca i na południe od Wisły w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego. Koniaków jest znany przede wszystkim ze względu na produkcję koronkowych ozdób i części garderoby (ostatnio także bielizny). Osadnictwo na obszarze Koniakowa rozpoczęło się w pierwszej połowie XVII wieku. Prowadzone było ono przez mieszkańców Istebnej szukających nowych terenów pod łąki i pastwiska. Jako że były one dotąd porośnięte lasami, które tworzyły naturalną ochronę przed niepożądanym wtargnięciem obcych wojsk na teren Księstwa Cieszyńskiego. Pierwsi osadnicy zajmowali się wyłącznie wypasaniem bydła i nierzadko popadali w konflikty z nadzorcami leśnymi. Gdy miejscowy system obronny stracił na znaczeniu, konflikty ustały. Samodzielna gmina powstała w 1816 roku, a za jej nazwę obrano Koniaków, nadać ją mieli osadnicy pochodzący z Koniakowa pod Cieszynem. W herbie umieszczono konia.

W stronę Istebnej, Tadeusz Walkowicz
Trójstyk - Słowacja, Czechy i Polska, Tadeusz Walkowicz
W kościele w Istebnej, Tadeusz Walkowicz

Ochodzita (895 m n.p.m.) bezleśna góra o kopulastym kształcie w Beskidzie Śląskim, wznosząca się w głównym grzbiecie karpackim na terenie Koniakowa. Stanowi zwornik dla odgałęziającego się tu ku północy właściwego grzbietu Beskidu Śląskiego. Stoki w większości wykorzystywane rolniczo: w niższej części jako pola uprawne lub łąki kośne, wyżej jako pastwiska. Na szczycie Ochodzitej znajduje się stacja przekaźnikowa-telewizyjna, radiowa oraz telefonii komórkowej. Tuż poniżej szczytu niewielka kapliczka – dzieło Ludwika Kubaszczyka, ludowego twórcy z Koniakowa.

Ruszam na szlak 6.30, Tadeusz Walkowicz
Jestem na Słowacji, Tadeusz Walkowicz
Istebna, Tadeusz Walkowicz
Świerk Istebiański, Tadeusz Walkowicz
W Polscre, Tadeusz Walkowicz
Istebna, Tadeusz Walkowicz
Na czerwono, Tadeusz Walkowicz
Hrcava, Tadeusz Walkowicz
Istebna, Tadeusz Walkowicz
Ale długi, Tadeusz Walkowicz
Hrcava, Tadeusz Walkowicz
Kurlawa Chata u Kawuloka, Tadeusz Walkowicz
Ale nazwa, Tadeusz Walkowicz
Grota z Loudes, Tadeusz Walkowicz
Kurlawa Chata u Kawuloka, Tadeusz Walkowicz
Na niebiesko, Tadeusz Walkowicz
Tanie i dobre, Tadeusz Walkowicz
W drodze do Koniakowa, Tadeusz Walkowicz
Sianko, Tadeusz Walkowicz
Kościół w Hravie, Tadeusz Walkowicz
Jedno z muzeum w Koniakowie, Tadeusz Walkowicz
Coś tam przedziemy.., Tadeusz Walkowicz
Ostatnie krople rosy, Tadeusz Walkowicz
Kościół w Hravie, Tadeusz Walkowicz
Zatrąbimy.., Tadeusz Walkowicz
Kaplica Królowej Pokoju w Jaworzynce, Tadeusz Walkowicz
Kościół w Jaworzynce - Słowiki, Tadeusz Walkowicz
Karczma Ochodzita, Tadeusz Walkowicz
Głębokie - potok Krężelka, Tadeusz Walkowicz
Będzie ślub, Tadeusz Walkowicz
Owce na Ochodzitej, Tadeusz Walkowicz
W drodze do Szkwarny, Tadeusz Walkowicz
Goście, Tadeusz Walkowicz
Kapliczka Ludwika Kubaszczyka, Tadeusz Walkowicz
W drodze do Szkwarny, Tadeusz Walkowicz
Już dobrze..., Tadeusz Walkowicz
Wieczór w Zwardoniu, Tadeusz Walkowicz
Kościół w Szkwarny, Tadeusz Walkowicz
Muzeum na Grapie, Tadeusz Walkowicz

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Trójstyk

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023