Szlakiem bojowników -w 94 rocznice .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Trasa wiedzie śladami Powstania Wielkopolskiego (1918-1919 r)

do miejsc związanych bezposrednio z walkami o niepodległość wielkopolski

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

( zwana "małą ojczyzna &bdquo😉 do miejsc spoczynku bohaterów tamtych dni .

Gdy Polska ( cześć z Warszawa ) odzyskała niepodległosc 11 listopada 1918 r ,

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

wielkopolska wałczyła jeszcze z zaborcami o swoja niepodległość o tzw. „ małą ojczyznę

Wielkopolanie sami wywalczyli sobie niepodległość , wywalając Niemców z kraju Wielkiej Polski .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Powstanie wielkopolskie to powstańczy zryw Wielkopolan z lat 1918 -1919 r z pod zaboru niemieckiego ,

które miał duzy wpływ na losy Polski po zakończeniu I wojny światowej (1914-1918-r)

Po 125 latach zaborów - Wielkopolska ( zalążki państwowości polskiej ) należała znowu do Polski

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Ileż to KRWI zostało przelanej za WOLNOŚĆ MOJĄ I TWOJĄ - ZA WOLNOŚĆ NASZĄ i WASZĄ .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!„

Zawsze nasi DZIADOWIE potrafili wałczyć na śmierć i życie, by odzyskać, niepodleglosc dla narodu..

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Trasa wiedzie :

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Poznań -Buk –Lusowo-Mieszków – Śniaty- Puszczykowo –Grodzisk Wlkp. Wronki , Kórnik .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Poznań to miejsce gdzie zaczynały się walki o niepodległość wielkopolski

spod niemieckiej okupacji w Krainie Wielkiej Polski .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Poznań stary Rynek - budynek Odwachu - MUZEUM Powstania Wielkopolskiego .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Tutaj w dn.27.12.2012r odbyla sie inscenizacja walk Wielkopolan z ( zaboraca) z niemcami - bylem osobiscie, wspaniale widowisko

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Poznań ul Święty Marcin - pamiątkowa tablica ( na hotelu Royal)

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

tutaj mieściła się siedziba Naczelnej Rady Ludowej I siedziba Sztabu Powstanie wielkopolskiego

• Poznań ul Ratajczaka - ( ulica ku pamięci ) Franciszka Ratajczaka – 1 –szy poległy powstaniec wlkp.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


• Poznań- Plac Wolności - miejsce przysięgi żołnierskiej powstańców wlkp. ,pozniej regularnych oddzialow .

• Poznań – hotel Bazar. –miejsce z którego ( okna ) przemówił w dn 26.12. 1918 rt. Ignacy J.Paderewski - o wolność wielkopolski

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

• Poznań - Plac Wolności – Muzeum Narodowe -płyta upamiętniająca dowódców powstania wielkopolskiego -Stanislawa Taczaka i Jozefa Dowbora –Muścickiego

• Poznań Al. Marcinkowskiego i przejście ulica działowa przez

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Wzgórze św. Wojciecha do miejsca spoczynku ( Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan ) pierwszego dowódcy powstania Stanisława Taczaka ( dowodzil do 15 stycznia 1919 r.) ,

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Poznan -Cytadela -

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Poznan -Forty obronne - Pruskie

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Buk. Tablice pamiątkowe i miejsce pochowku .


Buk- male miasteczko pod Poznaniem ( 25 km) -miasto z którego wyszło ( na bój ) wielu powstańców wielkopolskich

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Na cmentarzu św. Rocha pochowani sa powstańcy wlkp. wśród nich plk. Kazimierz Zenkteler -

dowódca frontu zachodniego powstaniec Wielkopolski , biorący ( dowódca ) również udział w powstaniu ( III) na Śląsku w 1923 r.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Śniaty .- tablica pamiątkowa.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Miejsce urodzenia Franciszka Ratajczaka- pierwsza ofiara ( 27 grudnia 1918 r ) w powstaniu wlkp. Został ciężko ranny podczas ostrzałów Niemców do powstańców – ciężko ranny zmarł kilka godzin później

Mieszkow.-pomnik generała

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Rodzinne miasto - pierwszego dowódcy powstania Stanisława Taczaka , ( dowodzil do 15 stycznia 1919 r.) ,

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Puszczykowo- miejsce pochowku


Cmentarz parafialny to miejsce pochowku komendanta ( majora ) Straży Ludowej Juliana Langego )1873-1954 )

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Jego Straż była odpowiedzialna za pobyt I.Paderewskiego ( 26- 28.12.1918 r w Poznaniu )

Lusowo- muzeum oraz miejsce pochowku J. Dowbor-Muscickiego

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Cmentarz parafialny to miejsce pochowku Jozefa Dowbor-Muscickiego –

głównodowodzący wojskami i powstańcami - organizatora Armii Poznań

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Kalendarium powstania.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Najważniejsze wydarzenia tamtych dni ( to bylka ta iskra ) był przyjazd ( 26.12.1818r) do Poznania I . Paderewskiego .


Następnego dnia 27 grudnia 1918 r. rozpoczęło się ( walki zbrojne ) powstanie wielkopolskie .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Rozpoczęły się regularne walki zbrojne powstańców z Niemcami w Poznaniu i w Wielkopolsce .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Powstanie wielkopolskie to powstańczy zryw Wielkopolan z lat 1918 -1919 r z pod zaboru niemieckiego

, które miał Duzy wpływ na losy Polski po zakończeniu I wojny światowej (1914-1918-r)

Historycznie – po trzech rozbiorach Rzeczypospolitej (1772.,1793 i 1795 r ) na mapie świata zabrakło naszego kraju .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Powstanie wielkopolskie rozegrało się na terenach zaboru pruskiego – niemieckiego , który wchłonął nasze tereny w swoje granice.

Podczas tych lat zaborów wybitni Wielkopolanie :

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Karol Marcinkowski , Edward Raczyński , Tytus Działyński , Hipolit Cegielski , A.

Cieszkowski , D. Chłapowski , . Stefański -

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

ksiądz August Szamarzewski i ks. Piotr Wawrzyniak . doprowadzili do wyższości ( konkurencyjność ) Polaków nad Niemcami .

Podstawy organizacyjne , wyjątkowa solidarność , poczucie torzsamosci narodowej – to podwaliny do odzyskanie niepodległości - do powstania przeciw ciemiężycielom .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Od początków państwa polskiego to Wielkopolska decydowała o roli Polski , była konsolidacja Państwa,

Wydźwięk moralny osiągniętego zwycięstwa w powstaniu wielkopolskim , Wielkopolanie dali sygnał rodakom .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Poniesiony trud , doświadczenie , bitność w walce z tyranem o wolny kraj przypieczętowano zdecydowanym sukcesem .

Wielkopolanie zawsze brali czynny udział w walkach o niepodległości wolność Polski - chociażby od pieszego do do trzeciego powstania na Śląsku

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Wielkopolanie sami wywalczyli sobie niepodległość , wywalając Niemców z kraju .

Zwycięskie powstanie wielkopolskie zakończylo się 16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Poznań - 28 grudnia 1918 r powstańcy zdobyli koszary niemieckie na Cytadeli ( największe na terenie wlkp. ) oraz forty obronne miasta .

Komisariat Narodowej Rady Ludowej chcąc zjednoczyc wszystkie oddziały powstańcze utworzył Komendę Głowna Wojsk Powstańczych na czele której stal ( wtedy kapitan ) Stanisław Taczak .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

29 grudnia powstańcy wlkp. odbili z rak niemieckich miasteczka takie jak :

Wronki , Grodzisk Wlkp. Klecka ,Kornik, Wielichowo , Gostyń , Witkowo .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Trasa wiedzie śladami Powstania Wielkopolskiego (1918-1919 r)

od miejsc związanych bezposrednio z walkami o niepodległość wielkopolski

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

( zwana małą ojczyzna &bdquo😉 do miejsc spoczynku bohaterów tamtych dni .


Wielkopolanie sami wywalczyli sobie niepodległość , wywalając Niemców z kraju Wielkiej Polski .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Fenomen w skali światowej – udanego powstania Wielkopolskiego to wydarzenia historyczne , które poprzedziły wydarzenia 27 grudnia 1918 r.


Po 125 latach zaborów - Wielkopolska ( zalążki państwowości polskiej ) należała znowu do Polski

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Najezdzali nas wielokrotnie wrogowie ze wschodu, zachodu.południa, północy.

Zagarnęli nasze ziemie na kilka wieków - ci lub tamci – nie ważne, kto.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Ileż to KRWI zostało przelanej za WOLNOSC MOJA I TWOJA - ZA WOLNOSC NASZA.


Cześć ich Pamięci !!!„

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


Zawsze nasi DZIADOWIE potrafili wałczyć na śmierć i życie, by odzyskać, niepodleglosc dla narodu..

Skutki tej walki bywały rożne.

Mówią o nas (polakach) w świecie Roźnie - ze jesteśmy tacy czy owacy.

Nawet amerykanie ( zadufani w sobie) podziwiają nasz naród –POLSKA

, ze po takich zawiłych dziejach historycznych pomiędzy takimi sasiadamai (Niemcy-Prusy

i Rosja, kara czy co) potrafiliśmy dźwignąć się kolejny raz na NIEPODLEGLOŚĆ,

Zaborcy –( Niemcy –Prusacy ) pobudowali NAM (w środku Polski ) ładne i ciekawe budowle .

Gdyby był to tylko gest przyjaźni to zgodziłbym się z tym ,

ale zaborcy chcieli pozostać tutaj ( w środku Polski ) na zawsze. – no co za tupet .

Z tymi zaproszonymi do Polski ( Krzyżacy , itp.) jest jak z zaproszeniem gości do naszego domu

Nie dosyć ze się „rozwalili” w naszym domu , to chcieli zawładnąć całym majątkiem domowym .

Takich gości nigdy więcej nie zaprasza się do swojego domu .

Europejscy historycy uważają że Słowianie przybyli na tereny obecnej polski z dorzecza Dniepru ( Ukraina ) już w V wieku n.e.

Przybycie podyktowane było wyparciem Słowian przez ludy turecko-mongolskie ( potega Otomańska) .

Słowianie osiedlili się w dorzeczu Wisły i Odry .

Przodkowie Wielkopolan ( Polanie ) osiedlili się nad dorzeczem Warty .

Komentarze 5
2012-12-26
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Barsolis Karol Turysta Kulturowy
29 grudzień 2012 18:45

No zobacz Adamie daleko nie szukac.

Jezdzilismy do tego samego osrodka  TKKF  , tylko  ja   od 1983 r do 1986 r. 

 

Sportowe pozdrowienia Karol 

Adam Prończuk
29 grudzień 2012 18:12

Ja Ślązak pół / pół Gorol 🙂 . I ja na obozy sportowe w Sierakowie (1986 - 1995, potem tylko na grzyby, do dziś) do ośrodka TKKF i OSiR 🙂 . 

Barsolis Karol Turysta Kulturowy
29 grudzień 2012 18:04

cieszę sie bardzo z Waszych wpisow .

ciesze sie ze ( inny niz z Wlkp ) ktoś z Polski  przeczytal moja historyczna wyprawę.

Oczywiście  byłem na  rekonstrukcji wydarzen   na Starym Rynku  27.12.2012 r.  Oj było glosno  i gorąco . 

Napisze o tym odrębną wyprawę bo mam dużo zdjec  i kilka filmów z  hukami .
W Odwachu ( zabytkowy budynek na Starym Rynku ) mieści sie Muzeum Powstania Wlkp.  

Przezywam takie historyczne rocznice  bardzo patriotycznie .

Buk to moje miasteczko z dzicinstwa ,a do Sierkowa jedzilem na obozy sportowe - sztuki walki itp.  ( TKKF ) 

Pozdrawiam Karol  

 

 

Ostatnio edytowany: 2012-12-29 18:43

mokunka
29 grudzień 2012 10:38

Dokładnie , to co napisał Adaś -kawał historii. Wiesz Karolu, gdy pokazywano w TV grupy rekonstrukcyjne , w Poznaniu , związane z rocznicą Powstania Wielkopolskiego; to sądziłam, że coś o tym napiszesz! Nie myliłam się 🙂

pozdrawiam🙂

Adam Prończuk
29 grudzień 2012 09:04

Kawał historii Karolu. Przez Buk przejeżdżam co roku jadąc do Sierakowa Wlk.

Pozdrowienia

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2024