, Vincci
, Vincci

Pogórze Śląskie: Cieszyn - część zabytkowa.

Komentarze 1
2012-08-10

Cieszyn to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Republiki Czeskiej i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”

Cieszyn - ul.Zamkowa, Vincci
Cieszyn - ul.Zamkowa, Vincci

W polskiej części miasta znajduje się większość cieszyńskich zabytków, skupionych w zespole przestrzennym Starego Miasta oraz na Górze Zamkowej. Do najbardziej rozpoznawalnych należą rotunda św. Mikołaja i Kościół Jezusowy.

W przeciwieństwie do Czeskiego Cieszyna, dzielnice prawobrzeżne są jednolite etnicznie – ponad 96% ludności deklaruje narodowość polską. Charakterystyczna jest natomiast różnorodność religijna z wyznaniami rzymskokatolickim i luterańskim jako dominującymi.

Cieszyn - widok od ul.Głębokiej, Vincci
Cieszyn - widok od ul.Głębokiej, Vincci

WAŻNIEJSZE ZABYTKI:

Cieszyn - Pałac Myśliwski, Vincci
Cieszyn - Pałac Myśliwski, Vincci
Cieszyn - Pałac Myśliwski, Vincci

 • Wzgórze Zamkowe (ul. Zamkowa) – na nim m.in. XI-wieczna romańska rotunda św. Mikołaja, gotycka wieża zamkowa z XIV wieku (tzw. Wieża Piastowska), pałac Habsburgów z XIX wieku, fragmenty piastowskiego zamku, pomniki przyrody.
 • Kościół parafialny św. Marii Magdaleny (pl. Dominikański), dawniej dominikański – jeden z najstarszych kościołów w Cieszynie; elementy gotyckie z przełomu XIII/XIV wieku, przebudowany po pożarze w końcu XVIII w.; wystrój barokowy z XVIII wieku;
 • Kościół św. Jerzego z przełomu XIV i XV w.
 • Kościół św. Trójcy (pl. Londzina) – późnorenesansowy z przełomu XVI/XVII wieku z neogotycką wieżą;
 • Zespół klasztorny bonifratrów z kościołem Wniebowzięcia NMP z lat 1697-1714, przebudowanym w 1788 r.
 • Kościół Jezusowy w Cieszynie (pl. Kościelny), budowa rozpoczęta w 1710 roku, w 1750 dobudowano wieżę; największy kościół ewangelicko-augsburski w Polsce.
 • Kościół św. Krzyża ojców Franciszkanów (ul. Szersznika), w ciągu zabudowań miejskich – rozbudowany w XVIII w. z XVII-wiecznej kaplicy książęcej; wystrój barokowy, obok klasztor Franciszkanów
 • Klasztor i szpital sióstr elżbietanek (ul. Liburnia) – pokaźny, stojący na lekkim wzniesieniu zespół klasztorno-szpitalny z początku XX wieku;
 • Zabudowania Rynku – kamienice, ratusz, hotel "Pod Brunatnym Jeleniem", fontanna z figurą Św. Floriana;
 • Cieszyńska starówka – zabudowania ul. Głębokiej, ul. Menniczej, Starego Targu, ul. Sejmowej, ul. Nowe Miasto, ul. Śrutarskiej; łącznie kilkadziesiąt zabytkowych kamienic;
 • Zabudowania ul. Przykopa – położone nad potokiem, zwane też "Cieszyńską Wenecją";
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego – pałac Laryszów (ul. Regera) – najstarsze publiczne muzeum na ziemiach polskich, bardzo bogate zbiory, w tym gotycka rzeźba "Cieszyńskiej Madonny" z ok. 1375 z warsztatu Piotra Parlera; sam budynek z końca XVIII wieku, obok park z lapidarium;
 • Studnia Trzech Braci (ul. Trzech Braci) – miejsce legendarnego spotkania założycieli Cieszyna, altanka z XIX wieku;
 • Stary Cmentarz Żydowski w Cieszynie (ul. Hażlaska);
 • Nowy Cmentarz Żydowski w Cieszynie (ul. Hażlaska);
 • Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie (ul. Dojazdowa) – browar działający niezmiennie od 1846 r.;
 • Teatr im. Adama Mickiewicza (pl. Teatralny) – pseudobarokowy budynek w stylu wiedeńskim z początku XX wieku
 • Zabudowania Górnego Rynku, ul. Kochanowskiego, ul. Garncarskiej i ul. Wyższa Brama – kamienice, głównie z przełomu XIX i XX wieku;
 • Dwór w Błogocicach (ul. Żeromskiego) – dwór szlachecki z XVI-XIX wieku;
 • Cmentarz Komunalny w Cieszynie (ul. Katowicka)
 • Cmentarz ewangelicko-augsburski (ul. Bielska)

Cieszyn - widok na ul.Zamkową, Vincci
Cieszyn - widok na ul.Zamkową, Vincci

Ponadto w 1995 roku wpisano do rejestru zabytków układ urbanistyczny miasta Cieszyna.

Obecnie Cieszyn, pomimo niewielkich rozmiarów, jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, administracyjnym i oświatowym. Jest też ważnym punktem na transportowej mapie Europy. Ponadto jest też popularnym ośrodkiem handlowym, głównie wśród obywateli Republiki Czeskiej

Cieszyn - wejscie na teren Góry Zamkowej, Vincci
Cieszyn - wejscie na teren Góry Zamkowej, Vincci

Położenie u stóp Beskidu Śląskiego, bezpośrednio na granicy, przy drodze ekspresowej S1, a także atrakcyjny wygląd historycznego centrum z malowniczym rynkiem i dużą ilością zabytków, daje Cieszynowi spore perspektywy rozwoju. Staje się on coraz bardziej popularnym ośrodkiem turystycznym i kulturalnym. Miejscowa gospodarka nastawiona jest obecnie głównie na handel i usługi.

Cieszyn jest miastem z dużą ilością terenów zielonych. Tereny szczególnie okolice centrum miasta i pobocza dróg, są silnie zadrzewione. Na terenie Cieszyna znajduje się obecnie 38 pomników przyrody, skupiających łącznie 100 drzew 27 różnych gatunków i odmian. Ponadto na terenie miasta istnieją 3 florystyczne rezerwaty przyrody, których głównym zadaniem jest ochrona populacji cieszynianki wiosennej oraz naturalnych grądów.

Cieszyn - Góra Zamkowa, Vincci
Cieszyn - Góra Zamkowa, Vincci
Cieszyn - Rotunda romańska pw.św.Mikołaja, Vincci

 • Rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką
 • Rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Olzą
 • Rezerwat przyrody Kopce

Po podziale miasta w 1920 roku główny cieszyński dworzec kolejowy oraz najważniejsze szlaki kolejowe pozostały po stronie czeskiej. Funkcje dworca przejął niewielki przystanek Cieszyn Bobrek, zaś głównym szlakiem kolejowym stała się linia prowadząca z Cieszyna do Bielska na wschód oraz do Zebrzydowic na północ. Linia od wielu lat nie była remontowana i znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicznym. W Cieszynie znajduje się też kolejowe połączenie z Republiką Czeską, jednak nie ma ono większego znaczenia w komunikacji międzynarodowej. PKP i późniejsi przewoźnicy kolejowi od początku lat 90. XX wieku stopniowo likwidowali połączenia do Cieszyna, w związku z czym kolej odgrywa dziś marginalną rolę w komunikacji publicznej miasta. Do 29 lutego 2012 roku Cieszyn posiadał szczątkową komunikację kolejową z Czechowicami-Dziedzicami, Oświęcimiem, Katowicami i Zebrzydowicami.

Cieszyn - Rotunda romańska, Vincci
Cieszyn - Rotunda romańska, Vincci

Cieszyn jest położony na szlaku tranzytowym z południa na północ Europy, przy międzynarodowej drodze E75 (w Polsce stanowiącej drogę krajową nr 1), ściślej: przy drodze ekspresowej S1. Na jego terenie do 21 grudnia 2007 roku znajdowały się się trzy drogowe przejścia graniczne do Republiki Czeskiej, przy czym Cieszyn-Boguszowice było największym przejściem drogowym na granicy polsko-czeskiej. Przejścia te zostały zlikwidowane na mocy Układu z Schengen. Inną ważną drogą na terenie miasta jest droga wojewódzka nr 938 do Pawłowic, będąca najkrótszym połączeniem miasta z GOP i ROW. Drogi powiatowe prowadzą do Skoczowa, Ustronia, Dębowca i Lesznej Górnej.

Sieć dróg miejskich jest dobrze rozwinięta, jednak na obszarze cieszyńskiej starówki istnieją znaczne ograniczenia w ruchu. Niewielka ilość miejsc parkingowych zmusiła władze do pobierania opłat za parkowanie w centrum miasta.

Cieszyn- - Rotunda romańska, Vincci
Cieszyn- - Rotunda romańska, Vincci

Cieszyn posiada własną komunikację miejską.Sieć pozamiejskiej komunikacji autobusowej jest w Cieszynie bardzo dobrze rozwinięta, co związane jest głównie z upadkiem transportu kolejowego w mieście. Do końca maja 2012 roku duży dworzec autobusowy obsługiwał komunikację powiatową oraz wojewódzką. Połączenia obsługiwane były głównie przez spółkę PKS Cieszyn oraz PKS-y z innych miast Krakowa i Pszczyny. Ponadto w mieście działa kilku prywatnych przewoźników.

Cieszyn- studnia, Vincci
Cieszyn- Wieża Piastowska, Vincci
Cieszyn - Wieża Piastowska, Vincci
Cieszyn - Wieża Piastowska, Vincci
Cieszyn - Wieża Piastowska, Vincci
Cieszyn - Wieża Piastowska, Vincci
Cieszyn, Vincci
Cieszyn, Vincci
Cieszyn - Wieża ostatecznej obrony, Vincci
Cieszyn - Wieża ostatecznej obrony, Vincci
Cieszyn - Wieża ostatecznej obrony, Vincci
Cieszyn - pozostałości kuchni zamkowej XVIw, Vincci
Cieszyn - wzgórze zamkowe, Vincci
Cieszyn - wzgórze zamkowe, Vincci
wiklinowy rower, Vincci
Cieszyn - wzgórze zamkowe, Vincci
Cieszyn - wzgórze zamkowe, Vincci
Cieszyn - wzgórze zamkowe, Vincci
Cieszyn - wzgórze zamkowe, Vincci
Cieszyn - Dawny Arcyksiążęcy Browar Zamkowy, Vincci
Cieszyn - Dawny Arcyksiążęcy Browar Zamkowy, Vincci
Cieszyn - wzgórze zamkowe, Vincci
Cieszyn - Wzgórze zamkowe, Vincci
Cieszyn - ul.Zamkowa widok na kościół św.Jerzego, Vincci
Cieszyńska Wenecja, Vincci
Cieszyńska Wenecja, Vincci
Cieszyńska Wenecja, Vincci
widok na Cieszyńską Wenecję, Vincci
Widok na Cieszyńską Wenecję, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy, Vincci
ul.Przykopy - ogródek Dworku Cieszyńskiego, Vincci
Cieszyn - Rynek, Vincci
Cieszyn - Rynek, Vincci
Cieszyn - Rynek, Vincci
Cieszyn - Rynek, Vincci
Cieszyn - Rynek, Vincci
Cieszyn - Rynek, Vincci
Cieszyn - Rynek hotel, Vincci
Cieszyn - Studnia św. Floriana, Vincci
Cieszyn - Rynek i Ratusz, Vincci
Cieszyn - ul.Głęboka, Vincci
Cieszyn - widok na wieżę ratusza z ul.Głębokiej, Vincci
Cieszyn - wieża Ratuszowa, Vincci
Cieszyn - kamienica przy rynku, Vincci
Cieszyn - detal, Vincci
Cieszyn - Kościół św. Marii Magdaleny, Vincci

Komentarze

Zostaw swój komentarz

mokunka
26 sierpień 2012 22:54

Vincci, wiele razy byłam w Cieszynie.To ładne historyczne miasto , lecz nigdy Cieszyn nie wydawał mi się tak piękny , jak widzę go na twoich fotach.🙂

pozdrawiam🙂))

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023