Siewierz, Tadeusz Walkowicz
Siewierz, Tadeusz Walkowicz

Zamki i strażnice Orlich Gniazd cz V

Komentarze 11
2012-05-19

PKS CzęstochowaSiewierz. Poranek w Siewierzu, sobota zakupy….kto tu nie był….Pzyjeżdzajcie.

Już w XII wieku Siewierz był osadą targową, a od początku XIII w. siedzibą kasztelanii. Początkowo ośrodek grodowy znajdował się na południowy zachód od dzisiejszego miasta i zlokalizowany był wokół romańskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Prawdopodobnie po najazdach mongolskich został przeniesiony w miejsce łatwiejsze do obrony. Dzisiaj stanowi ośrodek turystyczny, leżący w zapleczu aglomeracji górnośląskiej. Zachowane zabytki to barokowe kościoły datowane od XVI do XVIII wieku, a zwłaszcza ruiny gotyckiego zamku książąt śląskich, a następnie biskupów krakowskich – książąt siewierskich powstałego od XIV do XVI. Pod miastem zachował się romański Kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu z I poł. XII wieku (według Jana Długosza datowany na 1144 r.). Ruch wypoczynkowy obsługuje także zbiornik Przeczyce, zalew powstały w wyniku spiętrzenia wód Czarnej Przemszy. Od lutego 2005 r. funkcjonuje Izba Tradycji i Kultury Dawnej obejmująca ekspozycje dawnego rzemiosła, rzeźby i rękodzieła artystycznego oraz tematykę historyczną związaną z dziejami księstwa siewierskiego i jego zabytków zamku.

Siewierz , Tadeusz Walkowicz
Siewierz , Tadeusz Walkowicz

Ruiny Zamku Biskupów Krakowskich. Historia zamku sięga najprawdopodobniej XII wieku, kiedy to stary gród siewierski zlokalizowany wokół kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela został przeniesiony w okolice obecnego Rynku, a w jego pobliżu powstała pierwsza drewniano-ziemna budowla obronna. Książęta bytomscy na początku XIV w. rozpoczęli w miejscu warowni budowę murowanego zamku w stylu gotyckim. W owym czasie zamek składał się z wieży ostatniej obrony - tzw. stołpu, zwieńczonego murami obronnymi i z budynku mieszkalnego. Biskupi krakowscy dążyli do nadania mu renesansowego wystroju poprzez wyburzenie stołpu oraz budowę skrzydła zachodniego i południowego, co nadało zamkowi charakteru rezydencjonalnego. Z biegiem czasu wzmocniono również funkcje militarne budowli poprzez budowę wieży ogniowej, barbakanu i murów obronnych, okalających zamek u jego podstawy. Obiekt został przystosowany do wykorzystania broni palnej, na stałe wyposażono go w 10 armat. Mury obronne oblewała fosa zasilana wodami z pobliskiej Przemszy. Zamek był wielokrotnie wykorzystywany militarnie w okresie wojen, jakie przetoczyły się przez te tereny w wieku XVII i XVIII. W czasie potopu szwedzkiego stacjonowały tutaj wojska Stefana Czarnieckiego, a podczas Konfederacji Barskiej - oddziały Kazimierza Puławskiego. Ostatnia większa przebudowa zamku miała miejsce pod koniec XVII w., gdy dobudowano skrzydło wschodnie i barokowy hełm na baszcie. Charakter obronno-rezydencjonalny nadany zamkowi przez kolejne przebudowy jest widoczny w ruinie do dziś. Zamek stanowi obecnie tzw. trwałą ruinę z zachowanym pełnym obwodem murów, wieżą bramną i zrekonstruowanym barbakanem. Przez ostatnie lata, systematycznie prowadzono intensywne prace remontowo-konserwatorskie, które nie tylko znacznie ograniczyły dalszą dewastację obiektu, ale także przywróciły mu część dawnego uroku. Powstała między innymi platforma widokowa wraz ze schodami w wieży bramnej zamku. Zrekonstruowano działający drewniany most zwodzony wraz z kładką dla pieszych. Ponadto: zabezpieczając przy tym jego oryginalne fragmenty, odbudowano i zabezpieczono kolejne części murów, przebudowano płytę nad piwnicą zamku z dostosowaniem stropu do użytkowania jako scena oraz odrestaurowano pomieszczenia piwniczne, w których umożliwiono ekspozycję odkryć archeologicznych. Zamek w Siewierzu jest obecnie najlepiej rozpoznawalnym symbolem miasta w województwie. Zamek i zielone tereny wokół stały się centrum kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjnym. Organizowane są tu imprezy o szerokim zasięgu. Rozbudowywana jest również baza sportowo-rekreacyjna. W niedalekich planach władz jest również profesjonalna iluminacja zamku.

Inne zabytki Siewierza:

Siewierz , Tadeusz Walkowicz
Siewierz , Tadeusz Walkowicz

Kościół św. Jana Chrzciciela. Jest to jeden z najstarszych zabytków w woj. Śląskim. Wzniesiony został prawdopodobnie ok. 1140 r. Po runięciu sklepienia w 1639 r. wzmocniono ściany masywnymi przyporami i podwyższono szczyty. W 1696 r. wzniesiono barokową wieżyczkę na sygnaturkę, wykonano drewniany sufit i dobudowano kruchtę, W latach 50-tych naszego stulecia przeprowadzono prace konserwatorskie, odtwarzając sklepienie kolebkowe oraz usuwając elementy XVIII-wieczne. W 1993 r. przeprowadzono remont dachu, kładąc nowe poszycie z podwójnych gontów, Jest to kościół romański, orientowany; murowany z kamienia ciosowego, prostokątny, jednonawowy, z półkolistą absydą; przy zachodniej ścianie pozostałości empory; w absydzie fragmenty dwuwarstwowej polichromii romańskiej i gotyckiej, z nieczytelnymi scenami figuralnymi. Do wnętrza świątyni prowadzi uskokowy portal, zamknięty półkoliście z prostokątnym otworem wejściowym; dach dwuspadowy, pokryty gontem.

Kościół św. Macieja Apostoła. Kościół pochodzi z I połowy XV w. Obecny kształt świątynia uzyskała w latach 1782-1784, po rozbudowie. Przedłużono wówczas kościół w kierunku zachodnim o 5 m. Wzniesiono nową, jednowieżową fasadę, zbudowano kruchtę, skarbiec i jedną kaplicę od strony południowej. W wyniku przebudowy kościół otrzymał wygląd barokowo-klasycystyczny. Jest to kościół orientowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie; przy nawie prostokątne kaplice Matki Boskiej Różańcowej i Pana Jezusa Ukrzyżowanego; w głównym ołtarzu obraz patrona św. Macieja Apostoła. Na fasadzie kościoła portal barokowy kamienny, profilowany; ponad portalem drewniana tablica z dekoracją rokokową, monogramem i herbem biskupa Kajetana Sołtyka z datą 1783 r. Kościół otoczony jest murem, w którym znajdują się trzy bramy. Ozdobą murów jest trójarkadowa brama, zwana biskupią. W latach 1989-1995 kościół otrzymał nowe wieże i został pokryty blachą miedzianą Odnowiono także wnętrze kościoła, zmieniając jego wystrój.

Siewierz , Tadeusz Walkowicz
Siewierz , Tadeusz Walkowicz
Siewierz , Tadeusz Walkowicz

Kościół św. Barbary i Walentego. Kościół szpitalny wybudowany w 1618 r. Kościół znajdujący się przy ul. Krakowskiej jest niewielki, jednonawowy, z półkolistą absydą; wewnątrz piękne ołtarze: główny z obrazem św. Barbary i Walentego z 1639 r., boczny barokowy z obrazem Matki Bożej Anielskiej oraz drugi boczny, także barokowy, z obrazem św. Antoniego; dach kościoła dwuspadowy kryty blachą; wieżyczka ma sygnaturkę kształtu barokowego, ośmioboczna z latarnią. W latach 1987-1995 sukcesywnie remontowano wnętrze kościoła kładąc posadzkę, nowe tynki oraz restaurując główny ołtarz.

Budynek Starej Gminy. Obok kościoła parafialnego znajduje się budynek murowany, w którym dawniej mieścił się urząd gminy i przedszkole. Budynek ten pochodzi z początków XIX w. Jest to budynek późnoklasycystyczny parterowy z facjatkami; dwutraktowy z sienią na osi. Posiada charakterystyczny dach mansardowy pobity gontem, W 1996 r. wyremontowany staraniem i ze środków Zarządu Miasta.

Siewierz , Tadeusz Walkowicz
Siewierz , Tadeusz Walkowicz

Kamienica w Rynku nr 22. Kamienica mieszczańska z XVIII w, Piętrowa z facjatką zwieńczoną falistym szczytem. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Piwnice oraz jedno pomieszczenie na parterze przykryte sklepieniami kolebkowymi. W budynku tym w 1823 r. przebywał car Aleksander w czasie podróży z Werony do Warszawy. Obecnie mieści się tu restauracja.

Po zwiedzeniu Siewierza…wyruszyłem po okolicy…też pięknie.. i po 22 km zwróciłem do Siewierza, a potem do Cz-wa.

Siewierz , Tadeusz Walkowicz
Siewierz , Tadeusz Walkowicz
Jedrusiowa Izba, Tadeusz Walkowicz
Jędrusiowi Izba - wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Jędrusiowi Izba - wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Jędrusiowi Izba - wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Jędrusiowi Izba - wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Jędrusiowi Izba - wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Jędrusiowi Izba - wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Jędrusiowi Izba - wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Idę w kierunku kościoła, Tadeusz Walkowicz
Kwiaciarnia, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Macieja Apostoła, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Macieja Apostoła, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Macieja Apostoła , Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Macieja Apostoła, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Macieja Apostoła, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Macieja Apostoła - brama, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Macieja Apostoła - brama, Tadeusz Walkowicz
Uliczki Siewierza, Tadeusz Walkowicz
Trakt Biskupi, Tadeusz Walkowicz
Uliczki Siewierza, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Barbary i Walentego, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Barbary i Walentego, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Barbary i Walentego, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Barbary i Walentego, Tadeusz Walkowicz
Już blisko Zamek w Siewierzu, Tadeusz Walkowicz
Ruiny Zamku Biskupów Krakowskich, Tadeusz Walkowicz
Ruiny Zamku Biskupów Krakowskich, Tadeusz Walkowicz
Mury z zewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Mury, Tadeusz Walkowicz
Mury, Tadeusz Walkowicz
Mury, Tadeusz Walkowicz
Kwiaty, Tadeusz Walkowicz
Most do zamku, Tadeusz Walkowicz
Mury, Tadeusz Walkowicz
Most do zamku, Tadeusz Walkowicz
Na moście, Tadeusz Walkowicz
Barbakan, Tadeusz Walkowicz
Barbakan, Tadeusz Walkowicz
Kuchnia zamkowa, Tadeusz Walkowicz
Na dziedziniec, Tadeusz Walkowicz
Stare mury, Tadeusz Walkowicz
Wyjście z piwnic, Tadeusz Walkowicz
Piwnice zamku, Tadeusz Walkowicz
Piwnice zamku, Tadeusz Walkowicz
Piwnice zamku, Tadeusz Walkowicz
Piwnice zamku, Tadeusz Walkowicz
Wyjście z piwnic, Tadeusz Walkowicz
Północna część dziedzińca , Tadeusz Walkowicz
Północna część dziedzińca , Tadeusz Walkowicz
Skrzydło wschodnie, Tadeusz Walkowicz
Skrzydło wschodnie, Tadeusz Walkowicz
Skrzydło wschodnie, Tadeusz Walkowicz
Ruiny zamku, Tadeusz Walkowicz
Ruiny zamku, Tadeusz Walkowicz

Komentarze

Zostaw swój komentarz

mokunka
22 maj 2012 21:35

To czekamy Aniu🙂)) I widze, że nowa fotka🙂

Anna Piernikarczyk
22 maj 2012 20:38

No a już całkiem niedługo niespodzianka w związku z tym że jesteśmy Krajtroterami 😉)

Ale o tym w najbliższym czasie...

mokunka
22 maj 2012 20:31

[cytuj autor='Piernikarczyk Anna'] Mokunko, otoczenie może nie takie jurajskie w Siewierzu, ale miasteczko fajne, a jak teraz pooglądałam jak ten zamek pieknie się prezentował kiedyś, w całości, to jakoś mam większe upodobanie do niego, choć to też dla mnie jeszcze nie taka Jura...  [/cytuj]

 

Racja Aniu,  tez fajny, ten zamek biskupow a pozostałe , to raczej warownie. Każdy obiekt wart obejrzenia🙂 W końcu jesteśmy krajotroterami🙂 pozdrawiam🙂

Ostatnio edytowany: 2012-05-22 20:31

Anna Piernikarczyk
22 maj 2012 20:14

Mokunko, otoczenie może nie takie jurajskie w Siewierzu, ale miasteczko fajne, a jak teraz pooglądałam jak ten zamek pieknie się prezentował kiedyś, w całości, to jakoś mam większe upodobanie do niego, choć to też dla mnie jeszcze nie taka Jura... 

Vincci
22 maj 2012 19:58

Fajnie że się wybierasz może przypadkiem spotkamy się gdzieś na trasie🙂Podoba mi się twoja wycieczka.Pozdrawiam

Tadeusz Walkowicz
22 maj 2012 19:45

,,no dobra ja mieszkam 100 m, od Jasnej Góry..podobno to też jest ...obiekt na Szlaku  Orlich Gniazd..???.

 

Pozdrawiam Tadek

Jeśli Ktoś chce iść do Krakowa...Szlak Orlich Gniazd..z Cz-wa..proszę o kontakt

mokunka
22 maj 2012 19:03

Fajna wycieczka Tadeusz! Choć muszę przeznać, że jedyny jurajski zamek, który nie stoi na wzgórzu, to ten z Siewierza, jakloś tak najmiej do niego mnie ciągnie.Wolę, te na wapiennych wzniesieniach. Oczywiście ten w Siewierzu tez warty odwiedzenia🙂

pozdrawiam🙂))

Anna Piernikarczyk
22 maj 2012 11:57

No to trzymamy kciuki za fajna wyprawę 🙂 I zdaj nam później relację, przy okazji, będzie to wycieczka konkursowa, bo Podlesice należą do gminy Kroczyce - prezentowanej podczas zabawy "Lato z Polską"

Tadeusz Walkowicz
22 maj 2012 11:39

Dzięki za za wizytę i miłe słowa. 2.06. wyruszam samotnie na Szlak Orlich Gniazd. Idę z Krakowa, z noclegami w Ojcowie, Olkuszu, Pilicy, Podlesicach i Złotym Potoku.

Pozdrawiam Tadek


22 maj 2012 10:22

Właśnie Aniu, Twoja i Tadzia relacja pięknie łączą się w całość.

Tadziu dzięki i proszę o więcej. Pozdrawiam

Anna Piernikarczyk
22 maj 2012 09:26

No to mamy podobną wycieczkę za sobą, my zaczynaliśmy od Bobolic i Mirowa, ale potem zajechalismy też do Siewierza, tylko Ty zwiedziłeś go znacznie dokładniej 🙂

Ładne zdjęcia

Acha, jak byś mógł to zmień nazwę wycieczki 🙂

Ostatnio edytowany: 2012-05-22 09:26

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023