Kościół św. Stanisława B.M.- wnętrze, karolina boszko
Kościół św. Stanisława B.M.- wnętrze, karolina boszko

Wycieczka rowerowa Różanystok- Kamienna Stara

Komentarze 1
2012-05-15

Różanystok

Wiatrak holenderski w Dąbrowie Białostockiej, karolina boszko
Wiatrak holenderski w Dąbrowie Białostockiej, karolina boszko

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku wraz z Cudownym Obrazem Matki Boskiej, wzniesione na wzór kościoła jezuickiego w Grodnie. Budowę rozpoczął w 1759 roku przeor dominikanów o. Remigiusz Zahorowski. Kościół jest w stylu barokowym, natomiast wystrój i ołtarze mają ornamenty dekoracyjne rokokowe. Jest trzynawowy, wzniesiony na rzucie krzyża łacińskiego , prezbiterium jest zwrócone w kierunku popołudniowym. Kościół zbudowany przez dominikanów był później w posiadaniu księży diecezjalnych, w okresie zaborów - we władaniu księży prawosławnych, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do dnia dzisiejszego opiekują się nim Salezjanie.

"Drapieżnik" budynek poklasztorny zbudowany przez mniszki prawosławne w XIX w.

Kościół św. Anny w Kamiennej Starej, karolina boszko
Kościół św. Anny w Kamiennej Starej, karolina boszko

Kaplica pw. NMP Wspomożenia Wiernych, zbudowana w latach 1907-1915 przez mniszki prawosławne.

Willa drewniana tzw. "Zielona Dacza" z początku XX w.

Chrzcielnica, karolina boszko
Kościółek w Kamiennej Starej- wnętrze, karolina boszko
Kościółek w Kamiennej Starej- wnętrze, karolina boszko

Grób Gen. Nikodema Sulika, karolina boszko
Grób Gen. Nikodema Sulika, karolina boszko

Zabytki na terenie miasta Dąbrowa Białostocka

Grób Gen. Nikodema Sulika, karolina boszko
Grób Gen. Nikodema Sulika, karolina boszko

Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, kościół murowany w stylu neogotyckim z lat 1897-1902, poprzedni mały kościółek drewniany miejscowa ludność rozebrała w ciągu jednej nocy, obawiając się skonfiskowania go przez zaborcę. Obok znajduje się cmentarz przykościelny z XVI wieku i kapliczka murowana XIX/XX wiek, upamiętniająca poprzednią świątynię.

Wiatrak betonowy z 1928 roku - typ holender

zielona dacza, karolina boszko
Drapieżnik, karolina boszko
Kaplica pw. NMP Wspomożenia Wiernych, karolina boszko

Główny ołtarz w sanktuarium różanostockim, karolina boszko
Główny ołtarz w sanktuarium różanostockim, karolina boszko

Kamienna Stara

Boczny ołtarz w sanktuarium różanostockim, karolina boszko
Boczny ołtarz w sanktuarium różanostockim, karolina boszko

Kaplica ta jest najstarszą budowlą sakralną na Podlasiu. Drewniany kościół znajdował się obok letniej rezydencji Wiesiołowskich, która nie zachowała się do dnia dzisiejszego. Kościół w Kamiennej, wielokrotnie remontowany, zachował do dzisiaj swój pierwotny wygląd i wystrój, a ze względu na swój wiek i osoby kolatorów jest jednym z najciekawszych obiektów zabytkowych województwa podlaskiego. W kaplicy znajduje się kamienna chrzcielnica z wyrytą datą- 1609. Corocznie, w święto św. Anny, które przypada na 26 lipca, odbywa się tu odpust. W pobliżu kościółka jest grób, w którym spoczywają prochy gen. Nikodema Sulika, jednego z polskich dowódców w bitwie pod Monte Cassino, i jego żony Anieli.

Prochy generała i jego żony Anieli zostały sprowadzone z Londynu do Kamiennej Starej w 1993 roku i zgodnie z wolą rodziny spoczęły przy kaplicy św. Anny w otoczeniu kilkusetletnich lip. Nikodem Sulik urodził się 15 sierpnia 1893 r. w Kamiennej Starej. Jego ojciec Jan i matka Katarzyna z domu Skoczkówna, byli rolnikami.

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku, karolina boszko
Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku, karolina boszko

Krótka zmianka o powstaniu kościółka:

Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, karolina boszko
Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, karolina boszko

Z rodem Wiesiołowskich związana jest budowa drewnianej kapliczki pw. św. Anny. Według miejscowej legendy jej powstanie związane było z przypadkiem pogryzienia przez dworskie psy na śmierć chłopskiej córki Anny, która wracała z dworu do domu.

Komentarze

Zostaw swój komentarz


16 maj 2012 15:44

Ta zielona chata przepięka, szkoda, że nie ma więcej zdjęć i relacji. Pozdrawiam serdecznie

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Różanystok

Różanystok

Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka

Kamienna Stara

Kamienna Stara

Sanktuarium w Różanymstoku

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023