Szlak Świętokrzyski - wschód słońca godz. 4.00, Tadeusz Walkowicz
Szlak Świętokrzyski - wschód słońca godz. 4.00, Tadeusz Walkowicz

Szlak Świętokrzyski cz. I

Komentarze 2
2012-05-03

Główny szlak województwa świętokrzyskiego im. Edmunda Massalskiego o długości 105 km. Prowadzi przez Pasmo Jeleniowskie, Łysogóry, Pasmo Masłowskie i Pasmo Oblęgorskie. Przechodzi przez najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich: Łysicę (612 m n.p.m.), rezerwaty: Szczytniak, obszar ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Barania Góra i Perzowa Góra. Najciekawszymi miejscami, wartymi zobaczenia, są: Święty Krzyż oraz Święta Katarzyna.

Dzień 1. Godzina 4.00 wysiadam z autobusu w miejscowości Gołoszyce. Ruszam na szlak w kierunku Świętej Katarzyny.

Pola rzepaku, Tadeusz Walkowicz
Pola rzepaku, Tadeusz Walkowicz

W Gołoszycach znajduje się dwór z połowy XIX w. i park z XVIII w. ze wspaniałymi drzewami, które są pomnikami przyrody. Znajduje się tu również cmentarz z I wojny światowej.

Truskolaska - wysunięty najbardziej na wschód szczyt (448 m n.p.m.) Pasma Jeleniowskiego, Gór Świętokrzyskich. Porośnięty lasem jodłowo-bukowym. U stóp góry, od strony wschodniej, znajdują się źródła rzeki Opatówki.

Na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku, Tadeusz Walkowicz

Wesołówka - szczyt w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich. Jego masyw tworzą kwarcyty kambryjskie a porośnięty jest lasem jodłowo-bukowym.

Szczytniak (554 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich. Na północnym stoku góry znajduje się rezerwat przyrody Szczytniak z fragmentem pierwotnej puszczy jodłowo-bukowej oraz gołoborzem. Na południowym zboczu góry swe źródło ma Koprzywianka. Początek czarnego szlaku do Starej Słupi

Na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku - Pasmo Jeleniowskie, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku, Tadeusz Walkowicz

Góra Jeleniowska - szczyt (533 m n.p.m.) znajdujący się w zachodniej części Pasma Jeleniowskiego, Gór Świętokrzyskich. Po zniszczeniu świątyni słowiańskiej na Łysej Górze przeniósł się tutaj nieformalny wówczas ośrodek kultu pogańskiego, który z biegiem czasu zanikł.

Paprocice - wieś w gminie Nowa Słupia. Pierwsze historyczne wzmianki o tej wsi pochodzą z 1269 roku. Zwana była wówczas Zarzecin. W 1580 roku Bartosz Paprocki, autor "Herbów rycerstwa polskiego" uzyskał od opata Tomasza Polanowskiego pozwolenie lokacji na gruntach należących do stołu opackiego wsi Paprocka Wola.

Dochodzę do Paprocic, Tadeusz Walkowicz
Dochodzę do Paprocic, Tadeusz Walkowicz

Chwila odpoczynku.

Kobyla Góra (391 m n.p.m.) - zalesione wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, leżące między Łysogórami a Pasmem Jeleniowskim. Krzyżują się tu dwa piesze szlaki turystyczne: czerwony i zielony. Od północy górę opływa Słupianka.

Na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku, Tadeusz Walkowicz

Symbol Gór Świętokrzyskich położony, w samych ich sercu, na Łysej Górze – pobenedyktański klasztor, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z XII wieku . jest miejscem kultu i wielu pielgrzymek z całej Polski. Został ufundowany w 1006 roku przez fundację Bolesława II Krzywoustego. Nazwa pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w Kościele. W Klasztorze znajduje się Muzeum Misyjne Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, z pamiątkami przywiezionymi z wypraw misyjnych, oraz Muzeum Przyrodniczo Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tłumy ludzi, więc schodzę do Przełęczy Huckiej.

Dłuższy odpoczynek, zwiedzam średniowieczną osada, w której czas cofa się o kilka stuleci. Wioska została wybudowana na działce o powierzchni ok. 1,63 ha. W Osadzie zlokalizowane są drewniane chatki z XII/XIV w. które w interaktywny sposób ukazujących życie Słowian i ich pracę. Na każdym stanowisku można zapoznać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiańskiego rzemieślnika tj. garncarza, tkacza, kowala czy rymarza. Ponadto wioska stanowi bazę infrastrukturalną dla gier terenowych pn. "Kraina Legend Świętokrzyskich" odwołujących się do lokalnych legend, w szczególności pokazujących proces przyjęcia chrześcijaństwa przez Słowian, ukazujących słowiańską mitologię i ich pozostałości w obecnych zwyczajach.

. Kościółek w Paprocicach, Tadeusz Walkowicz
Wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Wewnątrz, Tadeusz Walkowicz

Huta Szklana - wieś w gminie Bieliny. Nazwa wskazuje na hutę szkła, która pracowała tutaj od 1529 r., produkując słoiki, buteleczki, i naczynia na potrzeby klasztornej apteki. Zabytki: Pomnik "Golgota Wschodu" – pomnik upamiętniający ofiary Katynia, Charkowa i Miednoje, Kapliczka świętej Barbary i Skansen "Osada Średniowieczna"

Kakonin leży tuż przy szlakach turystycznych biegnących skrajem świętokrzyskiej puszczy, na południowych stokach Pasma Łysogórskiego. Z Kakoninem związana jest legenda o Zbóju Kaku, który w zamierzchłych czasach grabił kupców przejeżdżających leśnymi traktami. Główną atrakcją Kakonina jest zabytkowa, drewniana chałupa pochodzącą z połowy XIX wieku, doskonale zachowany element świętokrzyskiej tradycji ludowej.

. Kościółek w Paprocicach, Tadeusz Walkowicz
. Kościółek w Paprocicach, Tadeusz Walkowicz

Łysica - najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 612 m n.p.m. Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi Święta Katarzyna. Należy do Korony Gór Polski, jest jej najniższym szczytem. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek, nazywany Skałą Agaty lub Zamczyskiem. Na wyższym wierzchołku zachodnim znajduje się replika pamiątkowego krzyża z 1930 r. oraz nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej. Ze szczytu roztacza się ograniczony widok w kierunku północnym – na Górę Miejską i Psarską.

Łysica zbudowana jest z kwarcytów i łupków kambryjskich. Od strony północnej i południowej szczyt otaczają gołoborza. Łysica jest całkowicie porośnięta lasem. W partiach szczytowych rośnie jodła, a poniżej las jodłowo-bukowy. Na stoku południowym, na wysokości ok. 590 m, położone jest niewielkie torfowisko. Na stoku północnym znajdują się liczne źródła strumieni. W partiach szczytowych gnieżdżą się orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy. Podania mówią, że u podnóża Łysicy istniała kiedyś pogańska świątynia, na miejscu, której obecnie znajduje się klasztor sióstr bernardynek.

Kobyla Góra, Tadeusz Walkowicz
Kobyla Góra, Tadeusz Walkowicz

Święta Katarzyna znajduje się u podnóża Łysicy. Przez wieś przepływa strumień, który jest jednym z cieków źródłowych Czarnej Nidy. W Świętej Katarzynie znajdują się domy wycieczkowe, schronisko młodzieżowe, restauracje oraz kawiarnia PTTK. Podania mówią, że istniała tu kiedyś pogańska świątynia. Wg. tradycji w średniowieczu osiedlali się tu pustelnicy. W 1399 r. miał tu osiąść rycerz Wacławek, który ufundował kościółek św. Katarzyny. Około 1478 r. biskup Jan Rzeszowski osadził przy kościele bernardynów. Początkowo przy kościółku istniał także oddzielny dom emerytów. W 1490 r. Maciej z Pyzdr, opat świętokrzyski nadał dom wraz z kościołem bernardynom. W 1817 r. bernardyni ustąpili miejsca bernardynkom, których klasztor w Drzewicy spłonął w pożarze. W 1910 r. powstało tu schronisko turystyczne PTK, pierwsze w Górach Świętokrzyskich. Zabytki: Zespół klasztorny bernardynek. W XIX w. wyposażenie świątyni uległo zniszczeniu na skutek pożaru. Z dawnego wyposażenia zachował się wyłącznie obraz Madonny z XVI w. Figurka św. Katarzyny jest prawdopodobnie kopią figury zaginionej w pożarze. Pierwotna figura według tradycji została tu sprowadzona z północnej Afryki. Drewniana kapliczka św. Franciszka przy drodze na Łysicę. Obok kapliczki znajduje się źródło, uznawane przez wiernych za cudowne. Kaplica cmentarna nazywana kapliczką Żeromskiego. Wzniesiona na początku XIX w. Na tynku znajdują się wyryte w 1882 r. podpisy Stefana Żeromskiego oraz jego szkolnego kolegi Janka Stróżeckiego. Nieopodal kapliczki znajdują się dwie mogiły: z czasów powstania styczniowego oraz z 1943 r.

Po przejściu 47 km. Czas na odpoczynek. Zatrzymuje się w Jodełce. Miła atmosfera, obok hotelu zagroda z kaczkami, kurami, kucami i innym ptactwem.

Kaczeńce, Tadeusz Walkowicz
Trzcianka, Tadeusz Walkowicz
 Skręcam w kierunku Świętego Krzyża, Tadeusz Walkowicz

Wiosna, Tadeusz Walkowicz
Podejście na Święty Krzyż, Tadeusz Walkowicz
Podejście na Święty Krzyż, Tadeusz Walkowicz
Podejście na Święty Krzyż, Tadeusz Walkowicz
Dobrze że mam parasol nad głową - upał, Tadeusz Walkowicz
 Klasztor na Świętym Krzyżu, Tadeusz Walkowicz
 Bardzo dużo ludzi, Tadeusz Walkowicz
Wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
Wewnątrz, Tadeusz Walkowicz
 Wszędzie tłumy ludzi, Tadeusz Walkowicz
 Wszędzie tłumy ludzi, Tadeusz Walkowicz
 Idę dalej w kierunku Huty Szklanej, Tadeusz Walkowicz
 Ludzie, konie, samochody, Tadeusz Walkowicz
Wejście do Średniowiecznej Osady w Hucie Szklanej - wejście 10 zł., Tadeusz Walkowicz
Osada Średniowieczna - tama na potoku, Tadeusz Walkowicz
Osada Średniowieczna - zabudowania, Tadeusz Walkowicz
Osada Średniowieczna - zabudowania, Tadeusz Walkowicz
Osada Średniowieczna - kuźnia i kowalka, Tadeusz Walkowicz
Osada Średniowieczna - lub kowalowa, Tadeusz Walkowicz
 Osada Średniowieczna, Tadeusz Walkowicz
 Osada Średniowieczna, Tadeusz Walkowicz
 Osada Średniowieczna - u garncarza, Tadeusz Walkowicz
Osada Średniowieczna - u garncarza, Tadeusz Walkowicz
. Osada Średniowieczna - u rzeźbiarza, Tadeusz Walkowicz
. Osada Średniowieczna - u rzeźbiarza, Tadeusz Walkowicz
Osada Średniowieczna - u rzeźbiarza, Tadeusz Walkowicz
Droga w kierunku Huty Nowej, Tadeusz Walkowicz
Teraz szlakiem do Kakonina, Tadeusz Walkowicz
 Oznaczenia na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Truskawki - plantacje - w okresie owocowania cudowne zapachy, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Kolorowe łąki, Tadeusz Walkowicz
W kierunku Kakonina, Tadeusz Walkowicz
 Zabytkowa chałupa z XIX w. w Kakoninie, Tadeusz Walkowicz
 Zabytkowa chałupa z XIX w. w Kakoninie, Tadeusz Walkowicz
 Zabytkowa chałupa z XIX w. w Kakoninie, Tadeusz Walkowicz
. Płot wokół chałupy, Tadeusz Walkowicz
Puszcza Jodłowa, Tadeusz Walkowicz
 Kapliczka Św. Mikołaja, Tadeusz Walkowicz
 Kapliczka Św. Mikołaja, Tadeusz Walkowicz
W nogach 47 km, Tadeusz Walkowicz
W kierunku Łysicy, Tadeusz Walkowicz
Krótki odpoczynek, Tadeusz Walkowicz
Schodzę do Świętej Katarzyny, Tadeusz Walkowicz
Kapliczka Św. Franciszka, Tadeusz Walkowicz
Kapliczka Św. Franciszka, Tadeusz Walkowicz
Pomnik Stefana Żeromskiego, Tadeusz Walkowicz
 Pomnik z II wojny, Tadeusz Walkowicz
 Pomnik z II wojny, Tadeusz Walkowicz
. Hotel Jodełka - tu przenocuje, Tadeusz Walkowicz

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Tadeusz Walkowicz
19 lipiec 2012 14:23

Powiem krótko nie podoba Ci się tutaj to nie wchodz. Chyba Jesteś nieszczęśliwy, zazdrość to typowo polskie.

Monia-80
19 lipiec 2012 12:30

Ciekawe ze  sam siebie  oceniles na 5.

Samochwala w kącie stała.

 

 

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Gołoszyce

Gołoszyce

Świeta Katarzyna

Świeta Katarzyna

Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 2005 roku przez aktywną rodzinkę złożoną dziś z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami i informacjami praktycznymi.
W sezonie notujemy 80 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy ponad 60 000 obserwujących, na Instagramie 16 000, a nasz kanał YouTube subskrybowało ponad 2 100 osób.
Jeżeli chcesz nas wesprzeć to możesz zamówić nocleg przez Booking.com - ciebie to nic dodatkowo nie kosztuje, a my dostaniemy drobną prowizję. Dziękujemy!
Copyright 2005-2022