Opinogóra, Jan Nowak
Opinogóra, Jan Nowak

Wigry i Wilno

Komentarze 0
2008-06-02

Planowaną wycieczkę podzieliłem na kilka etapów, związanych z miejscem kwaterowania. Pierwszy etap - Płock i okolice. Płock jest starym nadwiślanskim grodem, który za panowania Władyslawa Hermana i Bolesława Krzywoustego pełnił funkcję faktycznej stolicy Polski. W Katedrze Płockiej sa grobowce w/w królów, i książąt mazowieckich. W katedrze możemy podziwiać kopię brązowych drzwi z XII w. wiekszych od gnieżnieńskich.

W Żelazowej Woli zwiedziliśmy dworek w którym urodził sie Fryderyk Chopin, nieopodal w Brochowie, kościół obronny, gdzie został ochrzczony F. Chopin. Klasztor w Niepokolanowie, z którym w swoim czasie był związany św. o. Maksymilian Kolbe.

 Wilno, cerkiew, Jan Nowak
Wilno, cerkiew, Jan Nowak

Ciechanów z gotyckim zamkiem książąt mazowieckich z ekspozycją muzealną. Opinogóra - neogotycki zameczek Zygmunta Krasińskiego, kościół z kryptą grobową najbliższej rodziny Z. Krasińskiego.

Wigry - drugi etap. Piękne jezioro z pokamedulskim zespołem klasztornym, w którym przebywał w dn. 8-10 czerwca 1999r papież Jan Paweł II. Kameduli przebywali tu z woli króla Jana Kazimierza od XVII w do roku 1800. Ten pustelniczy zakon, jeden z najbogatszych w Polsce, pozostawił po sobie kościół z kryptą zawierającą szczątki zakonników oraz domki pustelnicze - eremy. w których bracia zamieszkiwali pojedynczo.

Opinogóra zam.Krasińskich, Jan Nowak
Opinogóra zam.Krasińskich, Jan Nowak

Okolice zwiedzane to: Sejny z zespołem klasztoru podomonikańskiego, Giby - drewniany kościół z nietypowym wystrojem z poroży, miejsce-pomnik ofiar obławy NKWD w lipcu 1945r.

Kanał Augustowski, śluza w Przewięzi, konstrukcja z lat 1826-1827, łacząca jez. Białe ze Studzieniczym. Augustów miasto założone przez Zygmunta Augusta.

 Wilno, Katedra, Jan Nowak
Wigry klaszt.pokamedulski, Jan Nowak
 Wilno, Synagoga, Jan Nowak

Kolejny etap to Wilno i Troki na Litwie. Stolica Litwy to również największe skupisko Polaków na Litwie. Nad centrum miasta wznosi się Góra Zamkowa. Osada na G.Zamkowej istniała prawdopodobnie już w XV w. W 1323r przeniesiono tutaj stolicę państwa Giedymina z Trok. Miasto otoczone murami, miało kiedys 10 bram. Do dziś ostała sie tylko jedna, słynna Ostra Bramą. Świetny okres w dziejach miasta to czasy Zygmunta Starego. Główne atrakcje to: już wym.Ostra Brama, Cmentarz na Rossie. Katedra Sw. Stanisława, Kościółek Sw. Anny - w stylu gotyku promienistego, Góra Trzykrzyska, Cerkwie, Synagoga, Muzeum Mickiewicza, Uniwersytet Wileński. Starówka, wpisana w 1994r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Troki to jedna z największych atrakcji turystycznych Litwy. Urokliwe drewniane miasteczko, zamieszkane przez jeden z najmniejszych narodów europejskich - Karaimów. Jest tu piękny zamek, położony na wyspie jeziora Galwe.Główna ulica Karaimska charakteryzuje się zabudową drewnianych schludnych domków, zawsze o trzech oknach na szczycie. Kienesa to drewniany karaimski dom modlitwy.

Wigry kl. eremy, Jan Nowak
Wigry kl. eremy, Jan Nowak

Białowieża Białowieski Park Narodowy, którego herbem jest żubr, najwieksze wolno żyjace zwierzę na naszym kontynencie. Puszcza B. jest najlepiej zachowanym europejskim lasem o pierwotnym charakterze. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. W czasach zaborów rosyjscy carowie chętnie tu przebywali na polowaniach.

Troki zam. na wyspie jez.Galwe, Jan Nowak
Sejny kl. podominikański, Jan Nowak
Troki, Jan Nowak
Giby kościół, Jan Nowak
Troki, Jan Nowak
Przewięż śluza na k.Augustowskim, Jan Nowak
Troki, Jan Nowak
Augustów pomnik Z.Augusta, Jan Nowak
Kościół karaimski, Jan Nowak
Augustów rynek, Jan Nowak
Domki karaimskie, Jan Nowak
, Jan Nowak
Wigry klasztor, Jan Nowak
 Wilno, kośc.Sw.Anny, Jan Nowak
Płock skarpa n.Wisłą, Jan Nowak
Wigry,Pam. z pobytu Papieża, Jan Nowak
 Wilno, muz.Mickiewicza, Jan Nowak
Płock katedra, Jan Nowak
Wigry , Jan Nowak
Białowieża tarpany, Jan Nowak
Żubry, Jan Nowak
Brochów kośc.obronny,m.chrz.Chopina, Jan Nowak
Pierenaj,most na Niemnie, Jan Nowak
Dawna carska posiadłość, Jan Nowak
Żelazowa Wola dworek Chopina, Jan Nowak
 Wilno, Jan Nowak
Płock grob.królewski, Jan Nowak
 Wilno, cm. Na Rossie, Jan Nowak
Ratusz w Płocku, Jan Nowak
 Wilno, Ostra Brama, Jan Nowak

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Ciechanów

Opinogóra

Wgry

Wilno

Troki

Warszawa.

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023