Kasa i parking Skansenu we Wdzydzach.., Zbyszek Mat
Kasa i parking Skansenu we Wdzydzach.., Zbyszek Mat

Skansen we Wdzydzach – Kaszuby w „pigułce”

Komentarze 0
2011-07-15

Skansen we Wdzydzach – Kaszuby w „pigułce”

Kilka zebranych informacji o Kaszubach kieruje nasze drogi do Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach: - tam znajduję się drewniany kościół z ok.1700 roku o przeniesieniu którego opowiadano nam w czasie pobytu w Swornychgaciach

..taki
..taki "przewodnik " otrzymujemy w kasie..., Zbyszek Mat

-ciekawa historia powstania Skansenu we Wdzydzach związana z Teodorą i Izydorem Gulczyńskimi którzy zapoczątkowali przez swoje przywiązanie do Kaszub, powstanie skansenu i na jego terenie zostali pochowani w miejscu które tworzyli wraz z kulturą i historią, którą ukochali i poświęcili jej całe swoje życie. – w czasie naszych wędrówek poprzez zwiedzanie skansenów różnych regionów pogłębiamy wiedzę o nich, widząc ten region w „pigułce”.

Teodora i Izydor Gulgowscy w roku 1906, w XVIII – wiecznej gburskiej chałupie, którą odkupili od miejscowego gospodarza - Michała Hinca, założycieli pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Gromadzili tam sprzęty domowe i gospodarskie oraz cenną kolekcję złotem haftowanych czepców, obrazów malowanych na szkle i ceramiki, typowych dla tamtych czasów. Izydor Gulgowski, autor prac naukowych poświęconych etnografii, społecznik i działacz, zmarł w 1925 roku. Wspólną pracę kontynuowała dalej jego żona Teodora i pomimo pożaru który strawił zabytkową chatę w 1932 roku niszcząc zbiory, przez cztery lata odbudowała muzeum. W roku 1948 p.Teodora Gulgowska przekazała zbiory i Muzeum na Skarb Państwa. Zmarła w 1951 roku, spoczęła obok męża na wzgórzu na terenie Muzeum, w miejscu które wraz z mężem tworzyli i tak ukochali wierni swojej tradycji i kulturze. Obecne Muzeum to 22 ha powierzchni z 45 obiektami architektury ludowej Kaszub, dalej rozbudowywane..

Wiatrak
Wiatrak "Holender" z Brus z r. 1876, zbudowany z elementów dawnej dzwonnicy.., Zbyszek Mat

W kasie muzeum otrzymujemy przewodnik z dokładnym opisem położenia i historii zgromadzonych obiektów.

Szczególną uwagę zwracamy na drewniany kościół przeniesiony ze wsi Swornegacie.

..koła młyńskie.., Zbyszek Mat
..w
..mechanizm wiatraka.., Zbyszek Mat

Najstarszy i najcenniejszy obiekt skansenu to drewniany kościół ze wsi Swornegacie pod wezwaniem św. Barbary, wybudowany ok. 1700 r. Dzięki zapisom w kronikach kościelnych, znana jest dokładnie historia tego kościoła. Pierwotnie kościół nie miał wieży z dzwonnicą a patronem był - św. Jan Chrzciciel i św. Bartłomiej. Kilkakrotnie, m.in. w 1740, 1744 i 1812 r. dokonywano rozbudowy, jednak na początku XX w. drewniany kościół znajdował się już w opłakanym stanie. Wówczas parafia zadecydowała o wzniesieniu nowej świątyni, w której pierwszą mszę odprawiono w 1916 r., a stary kościółek postanowiono rozebrać. Stary kościół pozostawiono lecz pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono dopiero w 1947 r. W 1980 r. chełmińska kuria biskupia przekazała nieczynną od dawna świątynię skansenowi we Wdzydzach . Nastąpiło to w 1982 r. . Rozbiórka i ponowny montaż trwały siedem lat. Obok kościoła stoi kopia krzyża z Wieprznicy, z datą 25 listopada 1766 roku. Wewnątrz umieszczono wszystkie elementy dawnego wyposażenia, m.in. klasycystycny ołtarz i rokokową ambonę z XVIII w., wiekowy stół komunijny, malaturę sufitu, chór, obrazy i ponad stuletnie ławy dla wiernych. Dzisiaj kościół św. Barbary to nie tylko cenny zabytek kaszubskiej architektury sakralnej, ale także czynną świątynia, w której co tydzień odbywają się nabożeństwa.

Skansen we Wdzydzach to nie tylko architektura ale również popularyzacja wiedzy o dawnych zajęciach domowych, zawodach, rękodziele artystycznym i sztuce ludowej

..zagroda chałupnika z Zazdrości pocz. XIX w., Zbyszek Mat
..zagroda chałupnika z Zazdrości pocz. XIX w., Zbyszek Mat

Chwila zadumy nad grobem Teodory i Izydora Gulgowskich, ludzi którzy włożyli tyle trudu i pracy w zachowanie kultury i tradycji Kaszub to tylko skromne podziękowanie.

..chałupa robotnicza z Klonówki lata 30-te XIX w., Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
..kużnia zLini pocz. XX w., Zbyszek Mat
Kaszubski Park Etnograficzny, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
Kaszubski Park Etnograficzny, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
Kapliczka z Puzdrowa z 1937 r. - wewnątrz figura MB Różańcowej przywieziona z Częstochowy w 1937 r., Zbyszek Mat
Zagroda Szlachecka z Luzina Dwór 3 ćw. XVII w.., Zbyszek Mat
Kaszubski Park Etnograficzny, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
..sanki dla dzieci..., Zbyszek Mat
Kaszubski Park Etnograficzny, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
Kościół z Bożegopola Wielkiego 1637-1658 r., Zbyszek Mat
Kaszubski Park Etnograficzny, Zbyszek Mat
..warsztat stelmacha.., Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
..w kaszybskiej szkole.. ze wsi Więckowy lata 50-te XIX w., Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
..nuty kaszubskie..., Zbyszek Mat
Kościół ze Swornychgaci z r. 1700, Zbyszek Mat
Ołtarz Główny z obrazami św. Barbary i Jana Chrzciciela z pocz. XVII w., Zbyszek Mat
..klacysystyczny ołtarz boczny z XIX w., Zbyszek Mat
..rokokowo-klacysystyczny ołtarz boczny z XVIII w., Zbyszek Mat
..ołtarz główny..., Zbyszek Mat
deskowy strop z malowidłem z pocz. XIX w. - Jan Chrzciciel.., Zbyszek Mat
.. widok na organy kościoła ze Swornychgaci.., Zbyszek Mat
..deskowy strop z wizerunkiem św. Barbary z pocz. XIX w., Zbyszek Mat
..ambona w kościele ze Swornychgaci.., Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
..stary drewniany kościół z 1700 r. i nowy z roku 1906 w Swornychgaciach.., Zbyszek Mat
..św. Barbara.., Zbyszek Mat
..brama na placu kościelnym przeniesiona z Wieprznicy.., Zbyszek Mat
Dworek z Trzebunia lata 20-te XIX w., Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
Zagroda Gburska z Liptowskiej Huty z r. 1787 , Zbyszek Mat

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Wdzydze

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023