Wycieczki po okolicy - Pogranicze kultur, Sebastian Walas
Wycieczki po okolicy - Pogranicze kultur, Sebastian Walas

Wycieczki po okolicy - Pogranicze kultur

Komentarze 0
2010-05-04
Wyjazd z Krosna ¯ 17 km Dukla. Bogata historia oraz rozwój miasta związane były z atrakcyjnym położeniem przy tzw. trakcie węgierskim - szlaku handlowym prowadzącym na Słowację i Węgry. W Dukli znajdował się m.in. skład win węgierskich, odbywały się liczne targi i jarmarki. Okres największego rozkwitu przypadł na XVIII w. kiedy Dukla była własnością możnego rodu Mniszchów. Z tego okresu pochodzą najważniejsze obiekty zabytkowe miasta: Zespół pałacowo-parkowy - dawna rezydencja Mniszchów otoczona parkiem w stylu francuskim. Obecnie mieści się tu Muzeum Historyczne-Pałac z ekspozycją prezentującą historię Dukli, zwłaszcza okres I i II wojny światowej. Kościół i klasztor O.O. Bernardynów z neobarokowym wnętrzem. Cennym elementem są relikwie św. Jana z Dukli. Kościół p.w. św. Marii Magdaleny ze znakomitym rokokowym wyposażeniem i wystrojem malarskim oraz słynnym nagrobkiem Marii Amalii z Bruhlów Mniszchowej. Specyficzny charakter dawnego miasteczka galicyjskiego nadaje Dukli zachowany układ rynku z otaczającymi go kamieniczkami i centralnie położonym XVII-wiecznym ratuszem. Na przełomie XVI i XVII w. w Dukli zaczęli osiedlać się Żydzi. Pod koniec XIX w. stanowili już 85% ogółu ludności. Do dziś zachowały się ruiny synagogi z drugiej poł. XVIII w. oraz dwa kirkuty. ¯ 27 km Cerkiew w Tylawie. Cerkiew greckokatolicka z 1787 r. (obecnie kościół) położona w dawnej wsi łemkowskiej. Jest to murowana świątynia o trójdzielnej nawie i kwadratowym prezbiterium z apsydą. Na dachu znajdują się trzy wieżyczki o cebulastych hełmach. Wewnątrz na uwagę zasługują późnorenesansowe ławki oraz piękny pełny ikonostas z pocz. XX w. W 1926 r. we wsi miało miejsce masowe przejście grekokatolików na prawosławie, znane w historii jako schizma tylawska. Rozszerzyła się ona niebawem na szereg okolicznych wsi, a w Beskidzie Niskim wybudowano kilkanaście prawosławnych cerkwi. ¯ 32 km Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Jest to zagroda łemkowska, w skład której wchodzą: chyża - chałupa łemkowska, stajnia (tzw. koniusznia), kurnik-chlew, kuźnia, wiatrak, studnia z żurawiem oraz kapliczka. W chyży prezentowana jest historia, obyczaje, kultura materialna Łemków (meble, stroje, przedmioty sakralne, dzieła sztuki ludowej, narzędzia domowe i gospodarcze). W koniuszni zgromadzono militaria z I i II wojny św. Latem na terenie skansenu odbywa się święto kultury i tradycji Od Rusala do Jana, na które przyjeżdżają artyści i goście z różnych części świata. Można wówczas kupić na straganach oryginalne pamiątki, zobaczyć tradycyjne tańce górali karpackich, skosztować tradycyjnych potraw. ¯ 44 km - wyjazd na Słowację (przejście graniczne w Barwinku) Wieża widokowa w Vyšnym Komárniku. Znajduje się po słowackiej stronie przejścia granicznego w Barwinku. 50-metrowa wieża stanowi doskonały punkt widokowy na Beskid Niski. ¯ 46 km Cerkiew w Vyšnym Komárniku. Zbudowana stylu łemkowskim trójdzielna cerkiew z 1924 r. Wewnątrz znajduje się kompletny ikonostas. ¯ 49 km Cerkiew w Nižnym Komárniku. Trójdzielna cerkiew z 1938 r. Dach świątyni posiada trzy kopuły zakończone spiczastymi wieżyczkami, przed wejściem rzeźbiony portal. Wewnątrz zachował się cenny ikonostas z pocz. XVIII w. ¯ 51 km Cerkiew w Krajnej Polanie. Wybudowana w 1924 r w stylu późnoklasycystycznym. W wyposażeniu na uwagę w zasługuje mały barokowy ołtarz z bogato rzeźbionymi ornamentami oraz namalowanym w stylu ludowym obrazem Piety. ¯ 64 km Świdnik. W Muzeum Kultury Ukraińskiej eksponowana jest kultura, sztuka oraz życie ludności wschodniej Słowacji od czasów najdawniejszych do współczesnych. Zgromadzono tu zabytki archeologiczne, historyczne, archiwalia, dzieła sztuki. Oprócz ekspozycji głównej warto zwiedzić również kolekcję ikon w Galerii Dezidera Millyho oraz Skansen budownictwa regionalnego, w którym prezentowana jest kultura i życie codzienne Łemków oraz Rusinów. Wśród obiektów zlokalizowanych w skansenie zobaczyć można m.in. trójdzielną cerkiew greckokatolicką z dzwonnicą, młyn wodny i wiatrowy, tartak, most, remizę strażacką, karczmę, sklep wiejski, warsztat kowalski i targowisko. Na terenie skansenu jest także amfiteatr, gdzie w okresie lata odbywają się festiwale i imprezy o charakterze ludowym. ¯ 99 km - powrót do Polski Cerkiew w Daliowej. Drewniana świątynia greckokatolicka z 1933 r. Wybudowana na planie krzyża, z dużą kopułą centralną. ¯ 106 km Ruiny cerkwi w Króliku Wołoskim. Na terenie nieistniejącej wsi łemkowskiej znajduje się murowana cerkiew greckokatolicka z XIX w., pod rzadkim wezwaniem Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja. Obok mieści się dzwonnica parawanowa oraz cmentarz z XIX-wiecznymi nagrobkami. ¯ 110 km Cerkiew w Bałuciance. Drewniana cerkiew greckokatolicka z XVII w. (obecnie kościół), jedna z najstarszych zachowanych na Łemkowszczyźnie. Posiada nietypową bryłę: wieża jest bez izbicy a nad nawą i prezbiterium zamiast barokowych hełmów znajduje się zrębowe zwieńczenie. Wewnątrz mieści się ikonostas z XVII i XVIII w. oraz rokokowy ołtarz główny. ¯ 110 km Powrót do Krosna

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Dukla

Vyšny Komárnik

Nižny Komárnik

Świdnik Bałucianka

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023