GRUNWALD - OLSZTYNEK, Restauracja Zielarnia
GRUNWALD - OLSZTYNEK, Restauracja Zielarnia

GRUNWALD - OLSZTYNEK

Komentarze 0
2011-04-27
Głodny i zmęczony zwiedzaniem odwiedz koniecznie Restaurację Zielarnia w Olsztynku ul. Mrongowiusza 29 przy trasie 51 Olsztynek - Olsztyn. Restauracja znajdujesię 17 km od Grunwadu. Grunwald - pole bitwy - obszar położony w odległości 2 km na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem niedaleko Nidzicy i Olsztynka (powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie). 15 lipca 1410 połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie (ok. 29 tys. zbrojnych) pod ogólnym dowództwem Władysława Jagiełły odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi (ok. 21 tys. zbrojnych), dowodzonymi przez Ulricha von Jungingena. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecza i zapoczątkowała zmierzch potęgi Zakonu. Podłoże konfliktu polsko-krzyżackiego sięgało początku XIV-wieku. Spór o Pomorze, Kujawy, czy ziemię Dobrzyńską trwał długie lata. Królestwo Polskie wygrywało sprawy z Zakonem przed sądami papieskimi, jednak ten nie był skory do wywiązania się z zobowiązań wyroków. Konflikt odnowił się z nową siłą, gdy na Żmudzi wybuchło powstanie antykrzyżackie. Król Polski Władysław Jagiełło nie zgodził się na zachowanie neutralności, co oznaczało wojnę. Bitwa pod Grunwaldem odbyła się 15 lipca 1410 roku. Naprzeciw siebie stanęły dwie armie, każda złożona z kilku obozów. Po stronie polskiej do walki stanęło 90 chorągwi (w tym 40 polskich) i 29 tys. żołnierzy. Po naszej stronie byli nie tylko Litwini, ale też Rusini, Tatarzy, Mołdawianie i Czesi. Na czele naszych wojsk stanął Władysław Jagiełło. Naprzeciw Ulrich Von Jungingen, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, zgromadził 51 chorągwi, 21 tys. rycerzy konnych i 6 tys. pieszych, posiłkując się wojskiem zaciężnym. Bitwa rozpoczęła się koło południa, a zakończyła przed zachodem słońca wielkim zwycięstwem sił polsko-litewskich. Dla Zakonu oznaczało to schyłek jego potęgi. W 550. rocznicę bitwy odsłonięto Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego, składający się z 3 części: granitowego obelisku, jedenastu 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich chorągwi, amfiteatru z pomieszczeniami muzealnymi Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, salą kinową i mapą plastyczną z kolorowych kamieni, pokazującą ustawienie wojsk przed bitwą. Na polu bitwy znajdują się również: ruiny kaplicy pobitewnej, Kopiec Jagiełły, pozostałości krakowskiego pomnika grunwaldzkiego, zburzonego przez hitlerowców w 1939 roku Corocznie około 15 lipca obchodzone są Dni Grunwaldu, organizowane przez Gminę Grunwald, Związek Harcerstwa Polskiego - "Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich", wojsko i bractwa rycerskie. Oprócz uroczystości patriotycznych przy Pomniku Zwycięstwa Grunwaldzkiego wielką atrakcją jest inscenizacja bitwy grunwaldzkiej w wykonaniu licznych bractw rycerskich z Polski i zagranicy. Od 1999 roku, w połowie lipca, na polach Grunwaldu odbywają się inscenizacje bitwy, w której bierze udział nawet 1500 rycerzy z bractw rycerskich z całej Europy. Natomiast Oblężenie Malborka jest odtwarzane od 2000 roku, i odbywa się zawsze pod koniec lipca.

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023