DOLINA 1, Grzegorz Dorota
DOLINA 1, Grzegorz Dorota

Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Komentarze 0
2011-05-15
Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny, tylko na niewielkim odcinku płynie przez teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego, lecz jest to fragment szczególnie zróżnicowany i piękny, określany - Doliną Czarnej Hańczy. Pomiędzy jeziorem Hańcza,a Turtulem na odcinku 2,5 km, dolina ma charakter wąskiej i głębokiej (30 m) rynny polodowcowej , którą płynie rzeka o bardzo dużym spadku, nadającym jej charakter górskiego potoku. Czarna Hańcza przelewa się tu z hukiem, pluszcze i szemrze na wielu głazach znajdujących się w jej korycie. 

Po obu stronach, brzegi rzeki porasta las łęgowy, środkiem zaś ciągnie się 13 pagórków ozu turtulsko-bachanowskiego.

Zbocza doliny są strome, porośnięte miejscami sosnowo-świerkowymi młodnikami i roślinnością łąkową, mającą od strony południowej charakter ciepłolubnych muraw, zaś od północnej charakter źródliskowy. Odcinek poniżej Turtula to szeroka na ponad 1 km dolina rzeczna, porośnięta lasem łęgowym, w którym meandruje Czarna Hańcza.

Oba odcinki doliny Czarnej Hańczy można podziwiać z punktu widokowego w Turtulu.
DOLINA 2, Grzegorz Dorota
, Grzegorz Dorota
, Grzegorz Dorota
Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Grzegorz Dorota

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Bród Stary - Potasznia - Żywa Woda - Okrągłe - Podwysokie Jeleniewskie - Rutka - Malesowizna

Polskie Szlaki - Inspirujące Pierniki
Copyright 2005-2023